Westerschelde

De Westerschelde is een uniek estuarium voor Noordwest-Europa, maar bovendien een belangrijke toegangspoort naar de havens van Vlissingen, Antwerpen en Gent. Deze dubbelfunctie leidt tot tegenstrijdige belangen. Bijvoorbeeld in geval van de verdieping van de vaargeul, die noodzakelijk is om de haven van Antwerpen toegankelijk te houden voor steeds grotere zeeschepen. Dit leidt tot verlies van natuurwaarden, waardoor milieu en visserij ernstig benadeeld worden. De keuze voor compenserende maatregelen leidt tot internationale discussies, die hoog op kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de politieke strijd over de ontpoldering van de Hedwigepolder. foto: https://beeldbank.rws.nl, rijkswaterstaat / Joop van Houdt

                                                        

                                                             

Boeken over de Westerschelde

  • Verdiepen en ontpolderen Bekijk details

    Het Schelde estuarium verkeert in slechte staat. Door inpolderen, opspuiten van haventerreinen, en in totaal drie verdiepingen van de vaargeul (1970, 1995 en 2010) is het kwetsbare evenwicht tussen breedte en diepte in het estuarium verstoord. De Westerschelde is echter aangewezen als Natura 2000-gebied en maakt zodoende uit van het Europese netwerk van natuurbeschermingsgebieden ter bescherming van biodiversiteit. Om deze reden dient natuurcompensatie plaats te vinden. Vlaanderen en Nederland hebben...

  • Verleden en toekomst Bekijk details

    De Schelde is een 350 km. lange rivier, die bij de Franse plaats Guoy ontspringt. De rivier verandert tijdens zijn loop vier maal van naam. In Frankrijk en Wallonië luidt de naam: Escaut, tot Antwerpen: Schelde, tussen Antwerpen en de Nederlandse grens: Zeeschelde, en vanaf deze grens tot aan de monding: Westerschelde, ook wel Honte genaamd. Oorspronkelijk vormde de huidige Oosterschelde de hoofdmonding van de Schelde. Maar ongeveer 1000 jaar geleden werd de verplaatsing hiervan in gang gezet naar...