De zeevogelatlas

Een nieuwe wereldatlas laat meer dan 3000 gebieden zien die belangrijk zijn voor zeevogels. De gratis online atlas kan helpen bij het bepalen van beschermde gebieden of gebieden waar juist economische activiteiten zoals windmolens of gas- en olie-activiteiten worden toegestaan.

(Tekst: Daniëlle van Gils / Change Magazine)

De atlas is een initiatief van BirdLife International, een wereldwijd samenwerkings-verband van vogel- en natuurbeschermingsorganisaties. Onder andere de Nederlandse Vogelbescherming is partner van de organisatie. De zeevogel-atlas is het resultaat van zes jaar werk, en is samengesteld en gebaseerd op het werk van vogelexperts, BirdLife partners, overheden, ministeries en de Verenigde Naties. In de atlas staan meer dan 3000 belangrijke vogelgebieden wereldwijd, zoals broedplaatsen en migratie-routes. Deze gebieden beslaan ongeveer 6% van de wereldwijde oceanen. Op dit moment zijn er wereldwijd 150 Important Bird Areas (IBA's) erkend.

Zeevogels meest bedreigd

Van alle vogels zijn zeevogels de meest bedreigde soort. "Gezien de lange afstanden die ze afleggen, de lange periodes die ze op zee doorbrengen en de vele gevaren die ze daar het hoofd moeten bieden, is een netwerk van beschermingsgebieden belangrijk voor hun bescherming en het instandhouden van deze soorten", vertelt Ben Lascelles, coördinator Global Marine IBA bij BirdLife, in een nieuwsbericht van BirdLife.

Met de atlas wil BirdLife overheden aanmoedigen de data te gebruiken bij hun (nationale) plannen. Lascelles vertelt bij Reuters dat Japan recent BirdLife consulteerde over plekken voor offshore windmolenparken, om schade bij migrerende vogels te voorkomen. De atlas is gepresenteerd tijdens een conferentie van de Verenigde Naties over biodiversiteit, midden oktober in India. (Foto: Rita Willaert / Flickr.com)

Google Maps

Net als een kaart van Google kan de atlas makkelijk worden geüpdatet wanneer nieuwe gebieden worden aangewezen of nieuwe data bekend wordt. De oceaan aan de onderkant van Zuid-Afrika en de oceanen rond de Cariben zijn een van de belangrijke hotspots voor vogels. (Afbeelding: Delftse vogelwacht)

De zeevogelatlas is online te bekijken op de site van BirdLife.