Watervogels

De BBC-serie Earthflight laat op een spectaculaire manier de wereld zien vanuit het vogelperspectief. Via camera’s die op de rug van getrainde vogels bevestigd zijn vliegt de kijker mee met sneeuwganzen, pelikanen en zeearenden. Stille, onbemande vliegtuigjes, de drones, vliegen mee en laten de vliegbewegingen zien. Je vliegt als kijker boven zes continenten, en een heleboel water. De documentaire laat zien dat trekvogels een strakke agenda hebben. Ze moeten op tijd aankomen, anders zijn ze te laat voor voedsel. Want lange afstand vliegen kost enorm veel energie. Niets is toeval in het leven van vogels. ‘Vrije vogels’ bestaan niet. Van alle vogels zijn zeevogels de meest bedreigde soort gezien de lange afstanden die ze afleggen, de lange periodes die ze op zee doorbrengen en de vele gevaren die ze daar het hoofd moeten bieden. (Foto: Johan Wieland / Flickr.com)

Boeken over watervogels

  • Oostvaardersplassen: uniek vogelgebied Bekijk details

    Bij de inpoldering van Zuid-Flevoland bleef de noordwestelijke hoek langer dan het omliggende deel onder water staan. Hierdoor kwam een uniek gebied tot ontwikkeling met zoetwaterplassen, riet, moeras en moerasbos. De natuurlijke waarden van de Oostvaardersplassen werden al snel zichtbaar en nog net op tijd werd besloten niet tot ontginning over te gaan. Het gebied werd daarna als natuurgebied behouden en beheerd. De Oostvaardersplassen zijn het grootste moerasgebied van Nederland. De weidsheid is...

  • De zeevogelatlas Bekijk details

    Een nieuwe wereldatlas laat meer dan 3000 gebieden zien die belangrijk zijn voor zeevogels. De gratis online atlas kan helpen bij het bepalen van beschermde gebieden of gebieden waar juist economische activiteiten zoals windmolens of gas- en olie-activiteiten worden toegestaan.