Verzilting

Verzilting is het verzouten van de bodem ten gevolge van de aanvoer van zout water. In Nederland hebben we te maken met sterk toenemende verzilting, maar ook elders in de wereld is dit een groeiend probleem. Veel gewassen in de landbouw kunnen niet tegen zout en lopen zoutschade op. Ook de drinkwaterwinning wordt hierdoor beperkt.

                                                    

           

                                                     

                                                             

  • Zoute landbouw Bekijk details

    De meeste landbouwgewassen zijn gevoelig voor zout. Dit geldt vooral voor bloembollen en snijbloemen en in iets mindere mate voor aardappelen en snijmais. Ook boomkwekerijgewassen zijn kwetsbaar. Gras, granen, suikerbieten en koolzaad blijken nog het meest bestendig te zijn tegen hoge chloridegehaltes in de grond.

  • Verzilting in Nederland Bekijk details

    Zout water is de oervorm van water hier op aarde. Zoet water is hieruit ontstaan in de vorm van neerslag van verdampt zout water. Zodoende is zoet water in feite een sediment van zout water. In de ondergrond van Nederland bevindt zich veel zout en brak water. Dit is resterend zeewater van overstromingen van de laatste 10.000 jaar. Bovenop deze laag zout/brak water bevindt zich een laag zoet water dat door de jaren heen is aangevoerd door regen, sneeuw, hagel en door rivieren als de Rijn, de Maas...