Stormvloedkering

De stormvloedkering Oosterschelde

Op 4 oktober 2011 bestaat de Stormvloedkering Oosterschelde 25 jaar. De kering wordt gezien als het grootste bouwwerk dat ooit in Nederland tot stand is gebracht, en trekt internationaal nog steeds veel aandacht. Door de American Society of Civil Engineers is de Oosterscheldekering tot een van de zeven moderne wereldwonderen verklaard. (foto: Beeldarchief Rijkswaterstaat)

                   

                              

                                      

                   

                                         

                                                                                           

Boeken over de stormvloedkering Oosterschelde

  • Oosterschelde Open! de ontstaansgeschiedenis van de stormvloedkering Bekijk details

    De Watersnoodramp van 1953 vormde de aanleiding voor het Deltaplan. Door afdamming van de zeearmen tussen de Nieuwe Weg en de Westerschelde zouden de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden voortaan afdoende tegen overstroming beschermd worden. De dijken langs de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde werden verhoogd. Er werden dammen en waterkeringen gebouwd. Door de deltawerken werd de kustlijn met 700 km verkort. (foto: Beeldarchief Rijkswaterstaat)

  • De Oosterschelde na de afsluiting Bekijk details

    Na ingebruikname van de Oosterscheldekering nam de getijdewerking alsnog met een kwart af. Het hierdoor veroorzaakte ecologisch effect was navenant. Aanvankelijk was er een hoge sterfte van planten en dieren. Maar na verloop van tijd kwamen weer andere soorten hiervoor in de plaats. Zodoende zijn de natuurwaarden nog steeds groot. De Oosterschelde kent een rijk waterleven. Zeehonden keren terug na jaren te zijn weggegeweest, evenals bruinvissen. Sinds 8 mei 2002 staat de Oosterschelde officieel te...