Gebruik water efficiënt

Zowel in het rapport ‘Towards Efficient use of water resources in Europe’ van de European Environment Agency (EEA) als ‘Managing Water under Uncertainty and Risk’ van de Verenigde Naties (VN) wordt gepleit voor een beter beheer van het beschikbare water om tekorten aan schoon water te voorkomen.

Deze rapporten werden gepresenteerd tijdens het World Water Forum in Marseille. Het rapport van de EEA pleit voor integraal watermanagement en een efficiënter gebruik van waterbronnen, om ondermijning van de economie te voorkomen. Inefficiënt gebruik heeft veel invloed op de natuurlijke leefomgeving, die vitaal is voor de Europese productiviteit en veiligheid volgens het rapport.
"Waterbronnen staan in vele delen van Europa onder druk en het wordt erger", vertelt Jacqueline McGlade, directeur van het EEA. "Landbouw, energieproductie, industrie, publieke watervoorziening en het milieu zijn allemaal belangrijk en ze concurreren allemaal voor deze beperkte bron. Klimaatverandering maakt de watertoevoer minder voorspelbaar. Daardoor is het des te belangrijker dat Europa water efficiënt gebruikt, ten bate van alle watergebruikers. Waterbronnen moeten net zo effectief als andere natuurlijke bronnen worden gebruikt."
Het VN-rapport wijst vooral op de zorg om de groeiende vraag naar water en de druk die dat met zich mee brengt op de watervoorziening. Ook in dit rapport wordt veranderingen in het klimaat als medeveroorzaker van een mogelijk watertekort genoemd. Daarbij valt te denken aan veranderingen in neerslag en bodemvochtigheid, smeltende gletsjers, maar ook waterrampen zoals overstromingen en droogtes. Het rapport schat dat hierdoor in 2070 circa 44 miljoen mensen problemen met hun watervoorziening kunnen ondervinden. (Bron: Daniëlle van Gils op www.changemagazine.nl) (Foto: www.flickr.com, Harm Wimmenhove)

Efficiencyslag in landbouw en sanitaire voorzieningen

De rapporten bieden ook oplossingen. Zij stellen beiden een efficiënter gebruik van water in de landbouw en publieke voorzieningen voor.
Landbouw Mondiaal gezien gebruikt de landbouw 70% van het beschikbare zoet water, in zuidelijk Europa kan dat tot 80% oplopen. Het VN-rapport schat dat landbouw in 2050 zo’n 19% meer water nodig heeft dan nu om te voldoen aan de stijgende voedselvraag. Hier is een grote efficiencyslag te slaan volgens de rapporten - bijvoorbeeld bij de irrigatie van gewassen. Zo zou de landbouw een kwart van het irrigatiewater kunnen besparen door het type irrigatiekanaal te veranderen, volgens het Europese rapport. Het VN-rapport geeft de suggestie voor gewassen die minder water nodig hebben.
Sanitaire voorzieningen In Europa gebruikt de publieke watervoorziening ongeveer 20% van het zoetwater - en een kwart hiervan wordt gebruikt om het toilet mee door te spoelen. Meer hergebruik van water kan hier leiden tot verminderde druk op de watertoevoer. (Foto: www.flickr.com, Floris Mulder)

Waterdoelen en waterprijs

Het EEA roept bestuurders en beleidsmakers op om doelen in stellen voor watergebruik, die rekening houden met duurzaam gebruik van water. Deze moeten er onder meer voor zorgen dat de natuurlijke leefomgeving voldoende water heeft om te functioneren. Er is een ontkoppeling nodig tussen economische productiviteit en watergebruik, zodat een verhoogde economische productiviteit niet een verhoogde watervraag met zich meebrengt. Ook gaat het EEA-rapport in op de waterprijs: die is zelden een goede weerspiegeling geweest van de echte kosten van watervoorziening, noch de economische, noch de ecologische. Door de juiste prijs op water te zetten, kan dit een efficiënter gebruik van water en technologische innovaties bevorderen. Het rapport stelt hiervoor een gebruik van economische instrumenten zoals belasting en subsidies voor. (Foto: www.flickr.com, R.Obynn)

Terug naar schoon water