De water voetafdruk

We gebruiken allemaal water om te drinken, koken en wassen. Veel meer water is er echter nodig voor de productie van alledaagse consumptiegoederen zoals voedsel, papier, katoen, enz. De watervoetafdruk is een maat voor het watergebruik van een product, gemeten over de hele productieketen. De watervoetafdruk van een individuele consument, een hele gemeenschap of een bedrijf wordt gedefinieerd als het totale volume aan zoet water dat wordt gebruikt om de goederen en diensten te maken die door de consument of de gemeenschap worden geconsumeerd of door het bedrijf worden geproduceerd.

Relatie tussen consumptie en watergebruik

"De interesse in de watervoetafdruk komt voort uit de erkenning dat de gevolgen van de mens op zoetwatersystemen uiteindelijk allemaal kunnen worden teruggevoerd op consumptie en dat watertekorten en vervuiling beter kunnen worden begrepen en aangepakt door productieketens in hun geheel te bekijken,” zegt professor Arjen Y. Hoekstra, bedenker van het watervoetafdruk-concept en wetenschappelijk directeur van het Water Footprint Network. "Waterproblemen zijn vaak nauw gerelateerd aan de structuur van de mondiale economie. Veel landen hebben hun watervoetafdruk tot in hoge mate geëxternaliseerd door waterintensieve goederen te importeren. Dit legt druk op de zoetwaterbronnen in de exporterende regio’s, waar mechanismen voor goed waterbeheer vaak ontbreken. Niet alleen overheden, maar ook consumenten, bedrijven en ngo’s kunnen een rol spelen in het bereiken van een beter beheer van onze waterbronnen.”

Dagelijkse producten

“De watervoetafdruk van dagelijkse producten kan verrassend zijn. Het kost bijvoorbeeld gemiddeld 140 liter water om een kopje koffie te produceren. Maar belangrijker is dat de Global Water Footprint Standard ons helpt meer te weten over hoeveel water we gebruiken, waar het vandaan komt en hoe ieder van ons stappen kan zetten om onze watervoetafdruk duurzaam te maken, om ervoor te zorgen dat alle mensen in de wereld en natuurlijke ecosystemen ook in de toekomst zullen beschikken over het zoet water dat ze nodig hebben”, zegt Ruth Mathews, directeur van het Water Footprint Network.
Particulieren kunnen de watervoetafdruk bijvoorbeeld gebruiken om te begrijpen hoeveel water het voedsel kost dat ze eten, de kleren die ze dragen en de consumptiegoederen die ze kopen. Deze kennis kan helpen over te schakelen naar minder water-intensieve producten en goederen bij het streven naar een duurzaam waterverbruik.

Water Footprint Manual

De Water Footprint, watervoetafdruk, is een wetenschappelijke methode die watervoetafdrukken vergelijkbaar maakt. De methode krijgt internationale steun van grote bedrijven, beleidsmakers, NGO's en wetenschappers en wordt beschouwd als een belangrijke stap in de richting van het oplossen van de toenemende waterproblemen in de wereld. Ontwikkeld door een gezamenlijke inspanning van het Water Footprint Network, haar 139 partners en wetenschappers van de Universiteit Twente, laat The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard zien hoe individuen, bedrijven en naties hun bijdrage aan waterconflicten en milieuaantasting in stroomgebieden in de hele wereld kunnen kwantificeren.

Terug naar schoon water