Schoon water

Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater, is met de helft gedaald. Bijna 90% van de wereldbevolking kan gebruik maken van verbeterde drinkwatervoorzieningen. Dit zijn ruim 6 miljard mensen. Het doel was vastgesteld op 88% in 2015. Het aantal mensen met toegang tot schoon drinkwater verschilt wel per regio: in sub-Sahara Afrika heeft 61% van de mensen deze toegang, in Noord-Afrika ligt dit rond 90%. Dat lijkt goed nieuws, maar de toenemende vraag naar water zal de watervoorziening fors onder druk zetten. (foto: www.freefoto.com)

Boeken over schoon water

  • Gebruik water efficiënt Bekijk details

    Zowel in het rapport ‘Towards Efficient use of water resources in Europe’ van de European Environment Agency (EEA) als ‘Managing Water under Uncertainty and Risk’ van de Verenigde Naties (VN) wordt gepleit voor een beter beheer van het beschikbare water om tekorten aan schoon water te voorkomen.

  • De water voetafdruk Bekijk details

    We gebruiken allemaal water om te drinken, koken en wassen. Veel meer water is er echter nodig voor de productie van alledaagse consumptiegoederen zoals voedsel, papier, katoen, enz. De watervoetafdruk is een maat voor het watergebruik van een product, gemeten over de hele productieketen. De watervoetafdruk van een individuele consument, een hele gemeenschap of een bedrijf wordt gedefinieerd als het totale volume aan zoet water dat wordt gebruikt om de goederen en diensten te maken die door de consument...

  • Kraanwater in Nederland Bekijk details

    Kraanwater en drinkwater wordt nogal eens door elkaar gebruikt. Onder drinkwater wordt water verstaan dat geschikt is voor menselijke consumptie. Hoewel drinkwater in de meeste huizen in Nederland uit de kraan komt is drinkwater niet hetzelfde als leidingwater of kraanwater. Leidingwater of kraanwater zegt namelijk alleen iets over de wijze van transporteren respectievelijk afleveren, maar niet over de kwaliteit van het water.