Overstromingen in Nederland

Nederland is door de eeuwen heen regelmatig getroffen door overstromingen. De watersnoodramp van 1953 is onderdeel van het collectieve Nederlandse geheugen. Ons verleden kent meer ingrijpende overstromingen. De Nederlandse strijd tegen het water is een strijd om de rampzalige gevolgen van overstromingen te voorkomen. Een paar overstromingen worden hier uitgelicht.

                  

                      

                         

                

Boeken over overstromingen

 • Sint Luciavloed Bekijk details

  Op 13 en 14 december 1287 vond een rampzalige stormvloed plaats. Het was de naamdag van de Heilige Lucia. Deze invloedrijke storm wordt daarom de Sint Luciavloed genoemd. Door deze overstroming verdwijnen grote stukken land en verandert de vorm van Nederland. Daarom wordt de Sint Luciavloed ook wel de storm die de vorm van Nederland bepaalde, genoemd. Deze ramp scheidde Friesland en Holland definitief van elkaar. Door de storm ontstaat de Waddenzee en wordt de Zuiderzee gevormd.

 • Sint Elisabethsvloed Bekijk details

  Op 19 november 1404, de naamdag van Sint Elisabeth, werd Zeeland getroffen door een forse overstroming. We weten niet of het met deze heilige te maken heeft, maar vervolgens werd Zeeland nog twee keer rond deze datum getroffen door overstromingennamelijk in 1421 en in 1424. Ook deze overstromingen werden vernoemd naar Sint Elisabeth.

 • Allerheiligenvloed Bekijk details

  Nederland heeft maar liefst vijf maal overstromingen gekend die de naam Allerheiligenvloed hebben gekregen. Dit zijn overstromingen die op of rond 1 november plaatsvonden.

 • De Zuiderzeevloed van 1916 Bekijk details

  Vóór 14 januari 1916 had het al enkele dagen gestormd. Maar op die dag wakkerde de storm aan tot ruim 100 km/u. Normaal gesproken zou dit niet direct aanleiding zijn tot bezorgdheid, maar door de aanhoudende storm had het water al een zeer hoog peil bereikt.

 • Watersnoodramp 1953 Bekijk details

  De Watersnoodramp 1953 wordt beschouwd als de ergste natuurramp van de 20e eeuw. In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari wakkert een Noordwesterstorm aan tot orkaankracht, terwijl het ook springvloed is. Het water stroomt over de dijken heen en zeedijken en binnendijken breken door. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant komen onder water te staan: in totaal 165.000 hectare land. Meer dan 600.000 mensen worden dakloos, 1800 komen er om het leven. Het duurt bijna een...