Wereldwijde rivier overstromings risicos nu in beeld

Gepubliceerd op: 9 maart 2015 11:55

Het Amerikaanse World Resources Institute (WRI) heeft in samenwerking met Nederlandse onderzoeksinstituten een overstromings-analyse tool ontwikkeld. Deze tool, de Aqueduct Global Flood Risk Analyzer, brengt wereldwijde overstromingsrisico’s in beeld. Er geldt vooralsnog een beperking tot rivieroverstromingen.

Per land wordt aangegeven hoeveel mensen worden getroffen, en tevens wat de impact zal zijn op het Bruto Nationaal Product. Ook wordt een inschatting gegeven van de situatie in 2030, waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering. In de toekomst zal de tool nog worden uitgebreid met overstromingsrisico’s aan de kusten. Ook zullen haalbaarheid en effectiviteit van overstromingsbeperkende maatregelen in kaart worden gebracht.

Meer lezen:

Artikel op website van Waterforum

De Aqueduct Global Flood Risk Analyzer op de website van WRI