Publiekssymposium Toekomst van de deltawateren

Gepubliceerd op: 6 februari 2015 11:30

28 februari 2015, 13:00-17:00 uur, Zeeuwse Bibliotheek Middelburg

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met dit symposium wordt gepoogd een brug te slaan tussen kennisinstellingen (NIOZ, Imares, HZ, UCR, maar ook natuurorganisaties) en de regionale politiek en publiek. Wetenschappers en specialisten geven hun visie op de toekomst van de Deltawateren en wat volgens hen beleidsmatig zou moeten gebeuren. Statenleden en andere betrokkenen kunnen hier hun voordeel mee doen.

Programma

 • 13.00-13.05 uur Welkom Dr. Inez Flameling (UCR)
 • 13.05-13.30 uur Ruimte! Essentieel voor de Zeeuwse natuur Prof. Dr. Johan van de Koppel (RUG/NIOZ)
 • 13.30-13.35 uur Filmpje 'De steiger' (over onderwaternatuur Grevelingen)
 • 13.35-14.00 uur Het Volkerak-Zoommeer: Terug naar zout? Wouter van Zandbrink (CDN)
 • 14.00-14.05 uur Filmpje 'Oosterschelde onder water' (over onderwaternatuur Oosterschelde)
 • 14.05-14.30 uur De Deltawateren als ‘Levend Laboratorium’ Dr. ing. Joost Stronkhorst
 • 14.30-15.00 uur Pauze
 • 15.00-15.25 uur Schelpdierteelt in de toekomst Prof. Dr. Aad Smaal (WUR-Imares)
 • 15.25-15.50 uur Zeewier uit Zeeland Dr. Willem Brandenburg en Ing. Julia Wald (Plant Research International/ Wageningen UR)
 • 15.50-16.20 uur Forumdiscussie en afsluiting sprekers
 • 16.20-17.00 uur Borrel in de foyer

Voor meer informatie: zie folder

Terug naar water