NWO start onderzoek naar effecten van schaliegaswinning op grondwater

Gepubliceerd op: 28 januari 2015 12:06

De Nederlandse Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaat de milieueffecten van de winning van schaliegas onderzoeken.

Schaliegas wordt gewonnen uit poreuze gesteentelagen. Om hier schaliegas uit te kunnen winnen, worden er eerst scheuren in het gesteente gemaakt. Dit heet “fracking”. Hiervoor wordt een mengsel van water, zand en chemicaliën onder hoge druk in het gesteente gespoten. Hierbij bestaat de kans dat de chemicaliën in het grondwater terechtkomen.

NWO werkt in dit onderzoek samen met een aantal universiteiten, waterbedrijven en het KWR Watercycle Research Institute.

Meer informatie:

Artikel op Waterforum