Deltascenario's

Uitgangspunt voor de opgaven van het Deltaprogramma vormen de zogeheten Deltascenarios. Deze zijn gebaseerd op bestaande klimaatscenario’s, opgesteld door het KNMI, in combinatie met sociaaleconomische toekomstscenario’s van de samenwerkende planbureaus. Er zijn 4 mogelijke scenario’s gedefinieerd.

Om deze problemen het hoofd te bieden streeft het Deltaprogramma naar innovatieve oplossingen. “Building with nature” is daarbij het motto.