De aanleiding: Veilig zijn én blijven

De huidige hoogwaterbescherming is gebaseerd op veiligheidsnormen uit de jaren zestig. Dezen zijn vastgesteld naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953. Sindsdien is het land kwetsbaarder geworden. Bij een overstroming komt nu 60% van het Nederlandse grondgebied onder water te staan, inclusief ons economische centrum. Ook de zoetwatervoorziening loopt in de toekomst gevaar.

Tweeledig

Het Deltaprogramma is tweeledig. Enerzijds bevat het maatregelen om de huidige veiligheid op orde te brengen. Anderzijds wordt gewerkt aan scenario’s voor veiligheid en zoetwatervoorziening in de toekomst, in het bijzonder de periode 2050-2100.

Lopende uitvoeringsprogramma's

Ook lopende uitvoeringsprogramma’s maken deel uit van het Deltaprogramma, weliswaar met eigen besturing en financiering. Ze zijn vooral gericht op waterveiligheid en kustbehoud op korte termijn. Bijvoorbeeld versterking van de afsluitdijk, Zwakke Schakels Kust, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Zandsuppleties en Zandmotor.

Deltawet

Ook lopende uitvoeringsprogramma’s maken deel uit van het Deltaprogramma, weliswaar met eigen besturing en financiering. Ze zijn vooral gericht op waterveiligheid en kustbehoud op korte termijn. Bijvoorbeeld versterking van de afsluitdijk, Zwakke Schakels Kust, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Zandsuppleties en Zandmotor.

Deltaprogramma 2013

Het Deltaprogramma 2013 blijkt nog geen concrete maatregelen te bevatten, maar vormt een fase in de totstandkoming van een nieuw Deltaplan. Doel van dit plan is waarborgen van veiligheid in combinatie met een goede zoetwatervoorziening in de periode 2050-2100. Vervolgstappen in het Deltaprogramma zijn voorstellen voor Deltabeslissingen (2015) die zullen leiden tot uitvoering van maatregelen voor een nieuwe generatie Deltawerken. Onder voorwaarde dat de voorstellen worden goedgekeurd door het kabinet en de Tweede Kamer.

Kosten

De uitvoering van de maatregelen in het Delta-programma zal tot 2050 ongeveer 1,2-1,6 miljard per jaar kosten. Voor de periode 2050-2100 bedragen de kosten 0,9-1,5 miljard per jaar.