Deltaprogramma

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat komt door de ligging aan zee, maar ook doordat ons land doorstroomd wordt door 3 grote rivieren die uitmonden in de centraal gelegen Rijn-Maas-Schelde Delta. Daarnaast zijn er ook veel kleine rivieren in Nederland. Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging, dienen we voortdurend op onze hoede te zijn voor overstromingen. Maar ook de zoetwatervoorziening verdient steeds meer aandacht. (bron foto's en afbeeldingen in dit dossier: Rijkswaterstaat)

                                        

                                            

                                             

                                              

                                                     

                                                           

                                                                                 

                                                                                                                                                           

 • Meer lezen Bekijk details

  Een overzicht van relevante websites en publicaties vindt u hier

 • Hoogwaterbescherming en zoetwatervoorziening Bekijk details

  Naar verwachting stijgt de zeespiegel 0,65 tot 1,3 meter in 2100 en 2 tot 4 meter in 2200. Bovendien wordt de zoetwaterlaag in het grondwater steeds dunner. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bemaling van polders en (drink)waterwinning.

 • Deltascenario's Bekijk details

  Uitgangspunt voor de opgaven van het Deltaprogramma vormen de zogeheten Deltascenarios. Deze zijn gebaseerd op bestaande klimaatscenario’s, opgesteld door het KNMI, in combinatie met sociaaleconomische toekomstscenario’s van de samenwerkende planbureaus. Er zijn 4 mogelijke scenario’s gedefinieerd.

 • De aanleiding: Veilig zijn én blijven Bekijk details

  De huidige hoogwaterbescherming is gebaseerd op veiligheidsnormen uit de jaren zestig. Dezen zijn vastgesteld naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953. Sindsdien is het land kwetsbaarder geworden. Bij een overstroming komt nu 60% van het Nederlandse grondgebied onder water te staan, inclusief ons economische centrum. Ook de zoetwatervoorziening loopt in de toekomst gevaar.