Taalachterstand verkleinen met de VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een project waarbij allochtone en autochtone kinderen met een taalachterstand uit laaggeletterde gezinnen wekelijks thuis worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden met elkaar in contact. Een leuke manier om elkaar te ontmoeten!

Voorlezen tegen taalachterstand
De VoorleesExpress is oorspronkelijk gestart in de Utrechtse wijk Kanaleneiland en is inmiddels in zo’n 20 gemeenten in Nederland actief. Vrijwillige voorlezers van de VoorleesExpress komen twintig weken lang (één uur in de week) bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van twee tot en met acht jaar thuis om boekjes voor te lezen. Het voorlezen gebeurt op een leuke, interactieve manier. Naast het lezen van boekjes, wordt er een spelletje gespeeld, een liedje gezongen, gezellig met elkaar gekletst… 

Taalstimulering in het gezin
Doel van de VoorleesExpress is om de taalachterstand van kinderen te verkleinen. Daarmee nemen de kansen van de kinderen op school toe. De VoorleesExpress biedt ouders dan ook de mogelijkheid om het toekomstperspectief van hun kind(eren) te vergroten. Alles gericht op het stimuleren van de Nederlandse taal. Belangrijk is dat een van de ouders (of een ander gezinslid) bij het voorleesritueel betrokken wordt, om na twintig weken het voorlezen te gaan overnemen en het taalaanbod in de thuissituatie structureel te vergroten. In deze twintig weken wordt het gezin ook bekendgemaakt met de bibliotheek en de verscheidenheid aan boekjes. Deelname aan de VoorleesExpress kost eenmalig € 10,00.

Meer weten over de VoorleesExpress?
Met ingang van 1 januari 2012 is ook in de gemeente Tilburg het project VoorleesExpress van start gegaan. De VoorleesExpress Tilburg is een samenwerkingsverband van de Brede School Stokhasselt, Openbare Bibliotheek Midden-Brabant, de Studentendesk van het Rode Kruis, het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST) en ContourdeTwern. Meer informatie over het verkleinen van de taalachterstand met de VoorleesExpress is te vinden op www.voorleesexpress.nl. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met de projectleider van de VoorleesExpress Tilburg, Marianne de Groot. Zij is te bereiken bij Contour de Twern, telefoonnummer 013 - 583 99 99; e-mailadres: mariannedegroot@contourdetwern.nl.

Door Esther Janssen, Productmanager VVE bij De Bibliotheek Midden-Brabant en Marianne de Groot, Projectleider Voorleesexpress Tilburg