Interactieve prentenboeken: goed voor de taalontwikkeling

Interactieve prentenboeken worden door kinderen met veel plezier gelezen. Waar kun je op letten als je een digitaal prentenboek wilt aanbieden aan je kind? Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van interactieve prentenboeken op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Over het algemeen kun je stellen dat zij een positief effect hebben.

Wat is een interactief prentenboek? 
Zowel apps als digitale prentenboeken zijn interactief. De interactie varieert per boek: bij sommige interactieve prentenboeken kun je alleen de bladzijde omslaan, bij anderen kun je zelf het verhaal beïnvloeden en bij weer anderen moet je eerst een vraag goed beantwoorden voordat je door kan naar het volgende plaatje. Bij de meeste interactieve prentenboeken hoort wel een spelelement. Het meest effectief zijn spelletjes die direct aansluiten bij het verhaal. Kinderen met een normale of goede taalontwikkeling hebben hier baat bij. Voor kinderen met een taalachterstand zijn spelletjes en muziek vaak afleidend, zodat zij uiteindelijk minder opnemen van het verhaal.

Effect van interactieve prentenboeken
Met name interactieve prentenboeken waarbij tijdens of na het verhaal een quiz gedaan kan worden (bijvoorbeeld meerkeuzevragen) zijn effectief. Deze interactieve prentenboeken zorgen voor 18% meer nieuwe woorden dan wanneer kinderen alleen worden voorgelezen. Dit effect is vergelijkbaar met een interactief voorlezende ouder. (1) Bij het aanbieden van een interactief prentenboek is het dus goed om rekening te houden met de taalvaardigheid van het kind. Een kind dat voorligt in taalontwikkeling kan prima een druk geanimeerd digitaal prentenboek aan. Een kind met een taalachterstand is meer gebaat bij een prentenboek met minder toeters en bellen. 

Waar vind je goede interactieve prentenboeken?
Hieronder vindt u een overzicht van de leukste apps en aanbieders van digitale prentenboeken. Voor meer inspiratie kunt u onder andere terecht op www.mediasmarties.nl. (2) Op deze site kunt u per leeftijdscategorie, medium en eventueel onderwerp zoeken naar de beste verhalen voor kinderen. 

Interactieve prentenboekenapps* (3)

  • Timo en het Toverboek, Rian Visser (App Store, €3,59)
  • Dikkie Dik, Jet Boeke (App Store, €3,99)
  • Nijntje vliegt, Dick Bruna (App Store, €4,49)
  • Woeste grijze muis, Chantal Bourgonje (App Store, €2,69)
  • Detective Neus, Jim Koelewijn (App Store, €1,79)
  • Aadje Piraatje, Marjet Huibert (App store, €2,69)
  • Meneer Big en het gouden ei, Gitte Spee (App Store, €2,69)

* Voor Android zijn nog erg weinig Nederlandstalige prentenboekenapps ontwikkeld.

Digitale prentenboeken
Fundels is een initiatief van verschillende Vlaamse en Nederlandse uitgevers. Het is een catalogus, waarin bestaande prentenboeken zijn gedigitaliseerd. Het is mogelijk om de boeken op de PC te bekijken. Sinds kort zijn Fundels ook beschikbaar voor iOS en er wordt gewerkt aan een versie voor Android. 

Bereslim biedt inmiddels 45 interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken aan. Dit product is geschikt voor scholen, peuterspeelzalen en bibliotheken. Het is mogelijk om Bereslimme boeken ook aan kinderen thuis aan te bieden.

De Bibliotheek Breda heeft een aantal populaire prentenboeken gedigitaliseerd.

In de Beeldbank van Schooltv zijn veel animatiefilmpjes van prentenboeken uit het programma Koekeloere gratis te bekijken.

Op deze Symbaloo-pagina en vindt je een verzameling links naar vrije digitale prentenboeken.

Ook op Youtube zijn natuurlijk veel filmpjes te vinden van prentenboeken. Zoeken op "digitale prentenboeken" levert bijna 6000 resultaten op!

Bronnen
(1) Interactive electronic storybooks for kindergartners to promote vocabulary growth, Daisy Smeets en Adriana Bus. Journal of experimental child psychology, volume 112, issue 1, 36-55. 2012
(2) www.mediasmarties.nl
(3) iTunes

Meer lezen?
Op www.leesmonitor.nu is meer informatie te vinden over de positieve effecten van digitale kinderboeken. 

Door Miriam van den Beemt, Mediacoach bij De Bibliotheek Midden-Brabant