Zomervakantie- invloed op leerprestaties?

Is de Nederlandse zomervakantie van invloed op aangeleerde vaardigheden zoals in de Verenigde Staten? Wat doen Nederlandse scholen en wat kunnen ouders doen?

Summer learning loss in V.S.
Summer learning loss is het verlies van kennis en vaardigheden door de zomervakantie. Vroeg onderzoek hiernaar, komt uit de Verenigde Staten. Onderzoek Van Cooper e.a. (2000) toont dat:

  • er over het algemeen leerverlies rekenvaardigheden- en spelvaardigheden is bij alle leerlingen. Kinderen van sociaal-economisch zwakkere gezinnen gaat mogelijk ook de leesvaardigheid achteruit.
  • een aanzienlijke toename van de lengte van het schooljaar in combinatie met bijbehorende (hervormde) leerplannen heeft mogelijk een positief effect op het leren

In de V.S. duurt de zomervakantie langer dan in Nederland.

Bron: ERIC- Educational Research Information center

Zomervakantie geen invloed in Nederland
Uit onderzoek van Luyten e.a. (2009) blijkt dat Nederlandse achterstandsleerlingen niet lijden van de zomervakantie. Extra leertijd voor onderpresteerders zet Nederland in om leerachterstanden op taal- en rekengebied weg te werken. Dat gebeurt in uitgebreide schooltijd zoals in bijspijkeruren, huiswerkklassen en verlengde schooldag activiteiten, o.a binnen kader van een brede school. In beperktere mate zijn er ook weekend- en zomerscholen. Is uitbreiding van onderwijstijd zinvol? Volgens onderzoeker Pieter Appelhoff (Oberon) wel maar

‘Extra tijd is alleen zinvol indien onderwijs van hoge kwaliteit wordt geboden zowel, binnen als buiten de reguliere uren; de kwantiteit als middel om de kwaliteit te verbeteren.‘

Bron: essay Pieter Appelhof op ECO3- Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs

Door: Saskia Dellevoet, webmaster en -redacteur Opvoeding en onderwijs | MediaCoach, 2 augustus 2011