Informeel leren

Informeel leren is spontaan leren, vaak buiten school in diverse omstandigheden, vaak zonder duidelijk omschreven doel. Kan je informeel leren (in de vakantie) beïnvloeden? Zijn festivals bodems voor informeel leren? Nieuwsgierig? Lees vooral door!

Meer leren buiten school
Omdat kinderen meer tijd buiten school doorbrengen dan erbinnen is het goed te beseffen dat kinderen dan ook meer aan cultuur, opvattingen en attitudes leren buiten de school dan op school. (Bron:Factsheet Informeel leren eco3)

Piek informeel leren in vakantie?
Is er tijdens de (zomer)vakantie een piek waar te nemen met betrekking tot informeel leren? Lastig te bepalen en onderzoek lijkt er ook niet te zijn gedaan op deze vraag. Duidelijk is wel dat informeel leren het vaakst voorkomt in het gezin en met vriendjes en vriendinnetjes. En wanneer zien we die het meest? Tijdens de vakantie! Uiteraard speelt de kwaliteit van de relatie en het waarden en normenpatroon hierbij een rol.

Informele leeromgeving
Een andere vraag is in welke mate ouders informeel leren kunnen beïnvloeden. Als je doelen gaat stellen aan vrijetijdsactiviteiten, is er dan nog wel sprake van informeel leren? De activiteit krijgt dan een educatief karakter en daarom is er niet meer echt sprake van informeel leren. Hoe kan je het dan beïnvloeden? ECO3 tipt: ‘door te zorgen voor een kwalitatief goede informele leeromgeving.’

Informeel leren tijdens … festivals
Voorbeelden van informele leeromgevingen zijn musea, speeltuinen en ook: festivals. Suzanne Keurntjes schreef er een scriptie over: Informeel leren in de festivalsfeer. Ze onderzocht voor haar meesterproef Kunst en educatie de vraag ‘Kun je leren van een festivalbezoek?’ Ze bestudeerde verschillende vormen van informeel leren en ging op zoek naar de verschillende mogelijkheden die een festival heeft om informele leerervaringen bij zijn bezoekers te stimuleren. Ook: wat daarvan de mogelijke voordelen zijn. De resultaten heeft ze vervolgens gekoppeld aan het onderwijs. Doel: een sterkere en intensere leerervaring creëren. Conclusie: ‘Een festival kan invloed uitoefenen op verschillende leeractiviteiten in verschillende stadia en zo de bezoekers stimuleren leerervaringen te ondernemen.’

InsideOutSchool
Project InsideOutTilburg is een voorbeeld van een festival onderdeel met een prima bodem voor informeel leren. InsideOut is een wereldwijd kunstproject van de Franse kunstenaar JR. De afsluiting ervan is in Tilburg tijdens het Incubate Festival (10 t/m 16 september 2012). Vorig jaar stonden er tijdens het festival piano’s op publieke plekken in heel Tilburg. Dit jaar zullen het levensgrote portretten van moeders op ramen van openbare gebouwen in Tilburg zijn. En omdat de organisatie ook kansen ziet voor formeel leren bedacht ze InsideOutSchool.

Bronnen

Door: Saskia Dellevoet, webmaster en -redacteur Opvoeding en onderwijs | MediaCoach, 29 juni 2012