Taalontwikkeling en woordenschat

Een goede woordenschat is belangrijk in de talige maatschappij waarin we leven. Is je woordenschat onvoldoende, dan heb je minder maatschappelijk succes. Kennis van de theorieën over woordenschat is daarom voor opvoeders noodzakelijk. Want ook voor de woordenkennis van kinderen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Opvoeders zitten daarbij met vragen. Bijvoorbeeld over de relatie tussen schoolloopbaan en woordenschat. Maar ook: zijn digitale prentenboeken zinvol of alleen maar leuk? In dit dossier vindt u er veel meer over.

Boeken bij Taalontwikkeling en Woordenschat

  • Woordenschat en schoolloopbaan Bekijk details

    Woordenschatontwikkeling is een complex gebeuren waarbij opvoeders een belangrijke rol spelen. Ze moeten voor kinderen een taalrijke omgeving creëren en strategieën aanbieden om woorden te leren. Dat geeft kinderen betere vooruitzichten op school. Tussen woordenschat en schoolloopbaan bestaat namelijk een aantoonbare relatie. De professionals op de scholen moeten daarbij voldoende kennis hebben van de betekenis van woordenschat en van de vertaalslag naar de praktijk.

    Bekijk details van Woordenschat en schoolloopbaan

  • Digitale prentenboeken en woordenschat Bekijk details

    Digitale prentenboeken zijn HOT. Steeds vaker verschijnen prentenboeken inclusief dvd met boekanimatie. Ook de prentenboekensite van Bereslim vindt gretige aftrek. Echter, dragen digitale prentenboeken bij aan woordenschatvergroting of zijn ze 'alleen maar' leuk?

    Bekijk details van Digitale prentenboeken en woordenschat