Pedagogische kwaliteit kinderopvang

Opvoeding is vermaatschappelijkt. Steeds meer kinderen brengen hun tijd door in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (Kindercentra). Ouders en overheid stellen aan deze opvang steeds hogere pedagogische eisen. Opvoeding is niet alleen een avontuur van ouders maar ook van de pedagogisch medewerkers. De kinderopvang is nu (mede)opvoeder. Dit thema biedt onderzoeksverslagen maar ook praktische middelen.

  • Pedagogiek in kindercentra Bekijk details

    Ouders besteden de opvoeding van hun kinderen steeds vaker uit aan anderen. Daarbij maken ze medewerkers van peuterspeelzalen en kinderopvang (Kindercentra) partner van de opvoeding. Het is belangrijk deze tweedelijns opvoeders op pedagogisch vlak te professionaliseren. Welke pedagogische doelen schrijft de Wet Kinderopvang voor? En met welke middelen kan je ze bereiken?

    Bekijk details van Pedagogiek in kindercentra

  • Meten via monitoring Bekijk details

    Pedagogisch handelen is onderdeel van het beleidsplan van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (Kindercentra). Wil je als organisatie je pedagogische kwaliteit in kaart brengen, dan is de NCKO-kwaliteitsmonitor een goede tool. De pedagogische kwaliteit van Kindercentra is volop in het nieuws sinds het advies van de Onderwijsraad: vang kinderen vanaf 3 jaar op in het basisonderwijs. Dat maakt kwaliteit in kaart brengen, meten en verbeteren must voor de kinderopvang.

    Bekijk details van Meten via monitoring