Ouderbetrokkenheid

Als ouders en scholen goed samenwerken, is de kans groter dat het kind zich goed ontwikkelt. Wat is ouderbetrokkenheid? En hoe kan je het vergroten? Artikelen en tips van experts en ervaringsdeskundigen.

Boeken bij Ouderbetrokkenheid

 • Samen werken aan leren en opvoeden

  Overzicht van de waarden van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en de wijze waarop die samenwerking door leerkrachten kan worden bevorderd en vormgegeven.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van Samen werken aan leren en opvoeden

 • Ouders en school

  Frederik Smit

  Praktische gids voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van Ouders en school

 • Ouders en school

  Gedrukt boek

  Bekijk details van Ouders en school

 • Kinderen, ouders en kinderopvang

  Martine F. Delfos

  Artikelen voor beroepsbeoefenaars in de kinderopvang over de ontwikkeling van kinderen en de samenwerking met ouders.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van Kinderen, ouders en kinderopvang

 • School en ouder schouder aan schouder

  Marja Klaver

  Praktische gids voor leerkrachten en teams in het basisonderwijs betreffende het contact met ouders van scholieren.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van School en ouder schouder aan schouder

 • Omgaan met ouders

  José van Loo

  Praktijkboek voor scholen voor verbetering van de samenwerking met de ouders

  Gedrukt boek

  Bekijk details van Omgaan met ouders

 • Succes! met ouders

  Itie van den Berg, Hans Christiaanse, Linda Dankers, Emilie Groot-Ketelaars

  Praktische adviezen voor professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs om de samenwerking met ouders en ouderbetrokkenheid te bevorderen.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van Succes! met ouders

 • Samen sterk: ouders & school!

  Noëlle Pameijer

  Praktische handleiding voor ouders die in gesprek gaan met leerkrachten en de school in het basis- en voortgezet onderwijs over plezier en succes op school en een gezamenlijke aanpak van schoolproblemen.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van Samen sterk: ouders & school!

 • De gouden weken

  Boaz Bijleveld

  Praktische adviezen aan leerkrachten in het basisonderwijs betreffende de groepsvorming in een klas tijdens de eerste weken van het schooljaar en het onderhouden van goede contacten met ouders.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van De gouden weken

Artikelen bij Ouderbetrokkenheid