Onderwijsinnovatie

Het onderwijs is nog altijd hevig in beweging. Op alle niveaus wordt nagedacht over de manier waarop wij onderwijs in Nederland vormgeven en hoe we het leerproces kunnen verbeteren. Er zijn overheidsinitiatieven als Onderwijs2032 en Leerling2020, scholen die de vaste vakanties en lestijden loslaten, leraren die hun klaslokaal flippen. In dit dossier verzamelen we boeken, websites, filmpjes en meer die over het onderwerp onderwijsinnovatie verschenen zijn. We zijn ons er van bewust dat dit bij uitstek een onderwerp is waarover je nooit volledig kunt zijn. Tips en aanbevelingen zijn en blijven dan ook van harte welkom.