Morele opvoeding in tijdschriften

Een selectie van artikelen die verwant zijn aan morele opvoeding. De tijdschriften zijn in uw bibliotheek te raadplegen.

Pedagogiek: themanummer Jeugd
Pedagogiek: Themanummer Jeugd (30e jaargang, nr 1 2010)

‘Zo sterk als jongeren in de media het beeld van mode, lifestyle en nieuwe trends bepalen zo gering is de positieve aandacht in diezelfde media voor hun dagelijkse leefwereld, hun preblemen, hun verlangens. Twee invalshoeken in het themanummer:

  • de jongeren zelf, hun leefwereld en de wijze van met elkaar omgaan.
  • de verwachtingen die de samenleving van de jongeren heeft.’
Orthopedagogiek
Artikel: 'Het onderkennen van jonge risicokinderen, een retroperspectief onderzoek naar risicofactoren in de ontwikkeling van het jonge kind' (maart 2009) ‘Een eenduidige definitie van het jon SWSge risicokind is niet voorhanden. Welke risicofactoren in de ontwikkeling van het jonge kind maken dat een jong kind door de leerkracht als risicokind wordt aangemerkt. In het artikel gaat men ook in op de gezins- en situationele factoren.’   Tijdschrift voor criminologie
Artikel: 'Criminele kinderen. Over het proefschift Very Young offenders. Characteristics of children and their environment in relation to re-offending, Domburgh, L. van (2009)'. (2010 (52) 1 ‘Dit proefschrift richt zich op kinderen die voor het eerst een delict plegen voor hun twaalfde levensjaar, de 12-minners of vroege starters. Moeten we dit gedrag serieus nemen of is hier sprake van kattekwaad en groeien deze kinderen er vanzelf overheen?’   De wereld van het jonge kind
Artikel: 'Opgroeien met botsende culturele boodschappen' (nr 10, jaargang 37- juni 2010, p29) ‘In een snel tempo is Nederland, vooral de randstad, een multiculturele samenleving geworden. Wat heeft dit voor gevolgen, voor het kind, voor ouders en opvoeders? Wat betekent het dat steeds meer kinderen verschillende culturele boodschappen meekrijgen?‘   Didaktief
Artikel: 'Leraren weten niet wie populair is.' (Jaargang 40, nummer 6 / juni 2010) Sociale relaties en morele opvoeding hebben invloed op elkaar. ‘Voor de ontwikkeling van kinderen zijn relaties met leeftijdsgenoten zeer belangrijk. Leraren hebben matige kennis over het beoordelen van sociale relaties in de klas, blijkt uit onderzoek. Hetzelfde onderzoek had als doel een methode te ontwikkelen waardoor leerkrachten en onderzoekers sneller de sociale kaart van een groep in kaart kunnen brengen.’   PIP Pedagogiek in Praktijk
Artikel 'Niet te streng! (september 2010 nummer 56). Proefschrift van Dr. Tim Mainhard, promovendor op De Ontwikkeling van de leraar-leerling relatie en de interpersoonlijke competentie van leraren. ‘Bij het begin van het schooljaar is het maar altijd weer de vraag hoe de verstandhouding tussen leerkracht en leerling zal zijn. Dit promotieonderzoek laat zien hoe leerkrachten wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op het sociale klimaat.’   Door: Saskia Dellevoet, webmaster en -redacteur Opvoeding en onderwijs | MediaCoach - 28 november 2010