De winst van mindful communiceren

Elke opvoeder/leerkracht wenst dat zijn of haar kinderen onderdeel uitmaken van een samenleving waarin zij met hun unieke kwaliteiten verbinding kunnen aangaan met anderen. Een maatschappij waarin men elkaar inspireert, versterkt en ondersteunt en waarvan ieder weet dat zij er een wezenlijk onderdeel van is.

Mindful communiceren is daarin een belangrijke bouwsteen. Het gaat erom te herkennen en erkennen wat er in het moment is. Het contact met de mensen in je omgeving en met jezelf wordt daardoor dieper. Om die verbinding gaat het bij mindful communiceren. Voor communicatie heb je tenminste 2 personen nodig. Je kunt alleen maar echt in verbinding zijn als jij zelf in het moment met aandacht aanwezig bent. Met de kwaliteit van die aandacht bepaal je voor de ander het gevoel van bestaansrecht. Deze aandacht geeft jou én de ander ruimte om zichzelf te zijn.

Automatische piloot

Communiceren gaat gepaard met reflexen. Zowel als luisteraar als spreker reageer je vaak op de automatische piloot. Die heb je, net als iedereen, in je leven ontwikkeld omdat je deze nodig had. Zo kun je bijvoorbeeld de reflex hebben om iemand te verbeteren, te ondervragen, af te breken, om met je eigen verhaal te komen, bij te vallen, adviseren, beleren of zelfs troosten. Er kunnen tijdens een gesprek ook heel wat gevoelens als reflex voorbij komen, bijvoorbeeld twijfel, boosheid, medelijden, pijn, empathie, machteloosheid, frustratie, verrukking, geraakt zijn. Door het beoefenen van mindfulness word je je bewust van deze reflexen. Daardoor krijg je de mogelijkheid om keuzes te maken in je (re)actie. Ga je mee in je reflex? Of kies je ervoor om je aandacht te richten op het luisteren naar de behoefte van de ander?

Luisteren en spreken in aandacht

Luisteren bestaat uit meer dan alleen je oren gebruiken en de woorden binnen laten komen. Je stemt je af op de ander. Dat kun je bijvoorbeeld doen door jouw ademhaling voor een korte tijd aan te passen aan die van degene die praat. Dan richt je je met je lijf dus ook op je gesprekspartner. Je stelt de vraag: ‘Welk gevoel en welke behoeften leven er bij haar? Welke bijdrage kan ik leveren om haar leven te verrijken.’ Neem tijd en geef ruimte. Schort je oordeel op. Stel open vragen. Sta toe dat er stiltes vallen. Geef zonder woorden aan dat je luistert en nodig daarmee ook uit om verder te vertellen. Herhaal eventueel een woord of vat samen. Geef aan welk gevoel je bij haar waarneemt. Erken wat er is.

Bij het mindful spreken zou je de volgende vragen kunnen stellen:

 1. Is het waar wat ik ga zeggen?
 2. Is het nodig wat ik ga zeggen?
 3. Is het intentie goed?

Deze drie vragen geven je de ruimte om keuzes te maken.Bedenk: mindful communiceren ontwikkelt o.m. zelfbewustzijn, gevoeligheid, wederzijds begrip. En het draagt bij aan het voorkomen van stress, misverstanden en irritaties.

Door Julia van de Griendt, mindfulness in communicatie. www.juliavandegriendt.nl, juli 2015

Links

 • Het oog kan zichzelf niet zien

  Het oog kan zichzelf niet zien: Dialoog, de kunst van het samen denken - Door Els ten Hengel en Jan Bommerez

 • Het interpersoonlijke pad naar vrijheid

  In deze rubriek interviewt Diana Vernooij maatschappelijk werkzame boeddhisten over hun praktische ervaringen en hun dilemma’s met het edele achtvoudige pad.

 • Altruïsme

  Altruïsme: de kracht van compassie - Door Matthieu Ricard