De mediacoach

Inmiddels zijn er al meer dan 950 Nationaal Mediacoaches opgeleid in het onderwijs, bibliotheek/mediatheek, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, media en overige jeugdinstanties. Maar wat doet een Mediacoach precies? En waar kan je ze vinden?

Waar werkt de mediacoach?
Mediacoaches werken in:

 • het onderwijs PO en/of VO
 • de bibliotheek; de mediatheek
 • het bedrijfsleven
 • de jeugdhulpverlening
 • de Centra voor Jeugd en Gezin

Daarnaast zijn er ook veel zelfstandig mediacoaches.

Wat doet de mediacoach?
De Nationaal Mediacoaches dragen bij aan het mediawijzer maken van kinderen, jongeren, collega’s en ouders. Dat doen ze door kennis en vaardigheden over media actief over te brengen en uit te dragen. Vaak werken ze samen met externe partijen, bijvoorbeeld met het onderwijs, de BSO of andere cultuuraanbieders. Projecten lopen uiteen van:

 • het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden;
 • jongeren betrekken bij het mediabeleid;
 • het opstellen van een mediaprotocol (internet en mobiele telefonie);
 • het organiseren van ouderavonden en themaweken;
 • coördineren van binnenkomend lesmateriaal;
 • het afhandelen van media gerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving;
 • het inschakelen van hulpinstanties;
 • het continu informeren van collega’s over mediaontwikkelingen.

Bron: NOMC.nl

Hoe word je mediacoach?
Opleidingen mediacoach kun je volgen bij de volgende organisaties:

1) De Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC) is een post-HBO opleiding. De NOMC gaat uit van 4 niveaus van mediawijsheid waaraan je kunt werken wil je jezelf als burger mediawijs kunnen noemen:

 • Mediabewustzijn: kennis en inzicht m.b.t. de definitie, vormen, aanwezigheid, werking en rol van media maar ook het bewustzijn van eigen mediagedrag.
 • Mediabegrip: begrijpen hoe mediaboodschappen tot stand komen; welke invloedsfactoren bij het tot stand komen ervan van belang zijn; hoe mediaboodschappen werken, e.d. Ook: ICT-vaardigheden, informatievaardigheden en veilig mediagebruik.
 • Media-attitude:van (zelf)reflectie naar opinievorming en visie.
 • Mediagedrag: verantwoord consumeren en produceren van media-inhoud; weten hoe welke media kunnen bijdragen aan ontwikkeling en kennis hebben over consequenties van het eigen mediagedrag.

Het NOMC is een internationaal erkende opleiding. Coaches mogen onder het certificaat van de NOMC werken.

2) Het SIOB biedt sinds november 2012 een nieuwe opleiding mediacoach aan speciaal voor bibliotheekmedewerkers.

3) In België is in oktober 2012 ook een nieuwe opleiding mediacoach gestart.

Mediacoach vinden?
Interview met een Mediacoach in de bibliotheek. 
Een dag uit het leven van een MediaCoach - uit de nieuwsbrief van de Bibliotheek op School
Introductie Nationale Opleiding MediaCoach

Door: Saskia Dellevoet, MediaCoach
Update: 21 november 2014, door: Nina van den Broek