Leren lezen

Wat is het meest spectaculaire dat kinderen op school leren? Lezen en schrijven! Toch loopt de ontwikkeling van deze belangrijke vaardigheden niet altijd even soepel. Het blijkt geen vanzelfsprekendheid. Voor leespreventie is kennis over het proces van lezen onontbeerlijk. Het gaat dan om het leesproces, leesproblemen en laaggeletterdheid.

Boeken bij leren lezen

Artikelen bij leren lezen