Wie is wie in de leerlingenzorg?

Het onderwijs is erg goed in het verzinnen van afkortingen. Er is zelfs een hele pagina op Wikipedia aan gewijd. Maar bij wie kun je terecht als ouder, leerling of leerkracht als je een vraag hebt? In dit artikel zetten we de meest voorkomende begeleiders op een rijtje.

IB: Intern Begeleider
De intern begeleider is binnen een basisschool verantwoordelijk voor het zorgbeleid. Hij houdt de ontwikkelingen op dit gebied bij, draagt zorg voor aanpassingen in het eigen zorgbeleid van de school en co├Ârdineert de uitvoering. Ook is hij aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten als het gaat om zorgleerlingen. Verder helpt de intern begeleider leerkrachten bij het maken en uitvoeren van groeps- en zorgplannen. Meestal werkt een intern begeleider ook als leerkracht op dezelfde school.

RT: Remedial Teacher
In het Nederlands is er geen mooie vertaling voor remedial teaching, maar to remediate betekent iets verbeteren/veranderen. De remedial teacher ondersteunt leerlingen met leer- of gedragsproblemen. De hulp die hij biedt is voor elke leerling op maat gemaakt en is met name bedoeld ter verbetering van het leerproces. Vaak werkt een remedial teacher individueel met een leerling, maar als er meerdere leerlingen met een gelijksoortige hulpvraag zijn kan dit ook in kleine groepjes. De persoonlijke aandacht blijft dan wel voorop staan. Een remedial teacher kan aan een school verbonden zijn, maar ook werken vanuit een eigen praktijk.

AB: Ambulant Begeleider
Een ambulant begeleider werkt vaak vanuit een regionaal expertisecentrum of vanuit het speciaal onderwijs op meerdere basisscholen. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen met een zorgindicatie die aan het regulier basisonderwijs deelnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met een visuele of auditieve beperking of met een autisme spectrum stoornis (ASS). De ambulant begeleider ondersteunt deze kinderen, maar waar nodig ook de leerkrachten en de ouders. Hij draagt zorg voor het afgestemde onderwijsprogramma voor de leerling, houdt contact met alle betrokkenen en begeleidt, indien nodig, bij de overstap naar het speciaal onderwijs.

OA: Onderwijsassistent
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in de klas. Dit kan in de vorm van praktische hulp zoals het klaarzetten van de spullen en het uitvoeren van administratieve taken. Ook speelt de onderwijsassistent een belangrijke rol bij het gedifferentieerd aanbieden van opdrachten. Hij kan leerlingen met een achterstand extra begeleiding geven en ze helpen bij hun taken.

Meer weten?
Op de websites van de verschillende beroepsgroepen vindt u meer informatie.

Door Miriam van den Beemt, redacteur digitale etalage Opvoeding en Onderwijs
Foto CC World Bank Photo Collection