Leerkrachten coachen elkaar

Goed onderwijs valt of staat met de leerkracht. Door samen kritisch te durven kijken naar je manier van lesgeven kun je verder komen. Zeker in het licht van de veranderingen in het huidige onderwijs is een “open deurbeleid” in de school belangrijk. Want ook leerkrachten zijn nooit uitgeleerd! In dit artikel komen verschillende methodes om dit vorm te geven aan bod: co-teaching, VIP-coaching en de lerarencoach.

De lerarencoach
In elk vak komt het soms voor dat de dingen niet zo gaan als je zou willen. Wat doe je bijvoorbeeld als het niet klikt tussen jou en een leerling? Of als een deel van de klas jouw uitleg bij het rekenen maar niet op lijkt te pikken? Een coach kan je verder helpen door je bewust te maken van je acties en je oplossingen te bieden voor je vragen. Een lerarencoach is vaak een leerkracht die al een aantal jaar voor de klas heeft gestaan. Hij begeleidt startende leerkrachten, maar ook meer ervaren collega’s die een hulpvraag hebben. De coach komt in de klas en observeert de leerkracht en de leerlingen. Na de les bespreken de coach en de leerkracht samen wat er tijdens de les is gebeurd. De coach geeft handvaten waarmee de leerkracht zelfstandig verder kan.

VIP-coaching
VIP-coaching staat voor Video Intervisie Peer-coaching. Bij deze methode werkt een groepje collega’s samen. Elke deelnemer bedenkt een hulpvraag die betrekking heeft op zijn werk en legt een les vast op video waarin het probleem naar voren komt. Vervolgens komt de groep samen om elkaars video’s te bekijken. Zij helpen elkaar om een Actie Verbeterplan op te stellen. Daarna gaan ze actief aan de slag met de handvaten die zij van elkaar ontvangen hebben. Na zes weken worden opnieuw opnames van de les gemaakt en komen de collega’s weer bij elkaar. Ze bespreken de resultaten en stellen, naar gelang de voortgang, een nieuw doel. Bijzonder aan deze methode is dat iedereen zowel coach als gecoachte is. Hierdoor blijft men gelijkwaardig aan elkaar.

Co-teaching
Co-teaching gaat een stap verder dan bij elkaar meekijken in de les. Bij co-teaching werken twee personen gedurende een langere periode samen in een klas. De co-teacher kan een andere leerkracht zijn, maar ook een ambulant begeleider. Waar de lerarencoach achteraf zijn bevindingen deelt met de leerkracht, doet de co-teacher dat tijdens de les. Hij gaat ook niet achter in de klas zitten om te observeren, maar neemt actief een deel van de les voor zijn rekening. Daarmee kan hij on the job handvaten meegeven aan de leerkracht.

Iemand anders in je les mee laten kijken of doen vergt een open houding van leerkrachten. Dat is soms lastig, maar om verder te komen als persoon en in je vak is het een krachtig hulpmiddel. Een ander kan ruimte voor je zien om te groeien. Als het klimaat binnen een school en een team goed is, kan iedereen daar van profiteren. De leerlingen ook, en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Door Miriam van den Beemt, redacteur digitale etalage Opvoeding en Onderwijs
Foto CC Fransisco Osorio