Leerlingzorg

Zorg: elke leerling heeft het nodig. Liefst afgestemd op zijn of haar behoeftes, talenten en mogelijkheden. De Wet Passend Onderwijs gaat op 1 augustus 2014 in en de transitie van de jeugdzorg vindt tegelijktijdig plaats. Dit roept vragen op, maar biedt ook nieuwe kansen. In dit dossier besteden we aandacht aan de veranderingen die bij passend onderwijs horen, de rol van de leerkracht en de verschillende begeleiders die dit proces voor leerlingen en leerkracht mogelijk maken.

 • De weg naar passend onderwijs Bekijk details

  Per 1 augustus 2014 verandert er veel voor het onderwijs. Op die datum gaat de Wet Passend Onderwijs van kracht. Maar wat is het verschil met de huidige situatie? En wat verandert er voor wie?

  Bekijk details van De weg naar passend onderwijs

 • Leerkrachten coachen elkaar Bekijk details

  Goed onderwijs valt of staat met de leerkracht. Door samen kritisch te durven kijken naar je manier van lesgeven kun je verder komen. Zeker in het licht van de veranderingen in het huidige onderwijs is een “open deurbeleid” in de school belangrijk. Want ook leerkrachten zijn nooit uitgeleerd! In dit artikel komen verschillende methodes om dit vorm te geven aan bod: co-teaching, VIP-coaching en de lerarencoach.

  Bekijk details van Leerkrachten coachen elkaar

 • Wie is wie in de leerlingenzorg? Bekijk details

  Het onderwijs is erg goed in het verzinnen van afkortingen. Er is zelfs een hele pagina op Wikipedia aan gewijd. Maar bij wie kun je terecht als ouder, leerling of leerkracht als je een vraag hebt? In dit artikel zetten we de meest voorkomende begeleiders op een rijtje.

  Bekijk details van Wie is wie in de leerlingenzorg?