In balans met het digibord

Een prettig leerklimaat en balans in de klas. Is dat niet wat alle leerkrachten willen? Goed klassenmanagement is een van de manieren om dat te bewerkstelligen. En dat kan je zichtbaar maken door goed gebruik van het digitale schoolbord. Om klassenmanagement te ondersteunen, zijn er veel (gratis) tools. De leerkracht regelt hiermee de randvoorwaarden om les te kunnen geven op orde zijn. In dit artikel bespreek ik een aantal mogelijkheden.

Klassenmanagement
Klassenmanagement is ‘het doeltreffend organiseren van de randvoorwaarden in een klas’ (Redant 2009). Didactische en pedagogische kwaliteiten van de leerkracht natuurlijk spelen hierbij een grote rol. Twee belangrijke aspecten zijn heldere communicatie met de leerlingen en het voorkomen van strubbelingen. Het digitale schoolbord kan de leerkracht hierbij ondersteuning bieden.

Schoolbordportaal
Op www.schoolbordportaal.nl worden gratis lesmaterialen, prentenboeken, spelletjes, tools en filmpjes voor allerlei vakgebieden in het primair onderwijs verzameld. Als je kijkt naar het kopje “algemene gereedschappen”, zie je veel tools die te gebruiken zijn om je klassenmanagement te organiseren.

Je vindt verschillende mogelijkheden om de dagplanning helder met de leerlingen te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld met gebruik van versleepbare pictogrammen. Goede pictogrammen (beeldtaal) maken voor kinderen veel duidelijk. Erg handig voor kinderen die nog niet kunnen lezen, maar ook voor oudere kinderen zorgt dit voor overzicht. In veel klassen duurt het maken van groepjes of het verdelen van taken lang. Kinderen hebben hun eigen ideeën over wie bij wie wil. Daarom is het handig al aan het begin van het schooljaar de klassenplattegrond zichtbaar te maken. Zo weet iedereen waar hij of zij kan zitten. Met tools als de “groepjesmaker” of de “namenkiezer” geef je duidelijkheid en bespaar je tijd. De leerkracht voert één keer alle namen uit de klas in, kiest uit hoeveel leerlingen een groepje moet bestaan en klikt op start.

Ook voor het zelfstandig werken zijn er veel tools beschikbaar. Zo is het digitale stoplicht makkelijk te gebruiken. De klas ziet in een oogopslag of zij stil moeten zijn, mogen fluisteren of dat overleggen mag. Verder staan er verschillende timers op schoolbordportaal.nl. Er zijn natuurlijk nog veel meer tools die de leerkracht kunnen helpen bij het behouden van de balans in de klas. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om leerlingen in het zonnetje te zetten. Ook voor verjaardagen heeft schoolbordportaal een aantal opties.

Yurls
Een andere handige gratis tool is Yurls. Yurls staat voor “Your URLs”, jouw websites. Het is een webpagina waar je zelf allerlei links kunt verzamelen en ordenen. Een mooi voorbeeld van een leerkracht die dit inzet in de klas is Marije Andringa. Zij gebruikt haar Yurls om thema’s voor haar kleuterklas uit te werken en verzamelt lesideeën, kleurplaten, liedjes en filmpjes. Met deze pagina heeft zij al haar lesmateriaal altijd bij de hand.

Het is natuurlijk mogelijk om zelf een Yurls aan te maken. Er zijn echter al heel wat leerkrachten die materialen aan het verzamelen zijn. Mocht je zelf niet zo handig zijn of structureel tijdgebrek hebben, dan kun je de pagina’s van andere leerkrachten gebruiken. Op deze website vind je een overzicht van veel meesters, juffen en groepspagina’s. Ook kun je makkelijk zoeken op onderwerp of vak

In balans met het digibord
Een digitaal schoolbord is natuurlijk niet zaligmakend. Maar het kan leerkrachten wel helpen bij de organisatie van hun lessen. Door de gratis tools bespaar je tijd die je in je klas kunt steken. Ook zorgt een heldere communicatie met de leerlingen voor meer balans in je klas. De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en wanneer. Dit zal zeker de sfeer in de klas ten goede komen.

Reacties op dit artikel?
Ga naar de Google+ community of de Facebookpagina van Opvoeding en onderwijs.

Door: Miriam van den Beemt, Mediacoach bij De Bibliotheek Midden-Brabant, 1 februari 2013