In balans: tussen draagkracht en draaglast

Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast in de opvoeding is wankel. Wij van opvoedadvies vinden: de ouder blijft expert en doet het meestal al gewoon goed. En soms is een extra steuntje in de rug nodig om weer grip op de zaak te krijgen.

Als de balans doorslaat…
Opvoeden is een breed begrip. Eigenlijk betekent het voor elke ouder weer wat anders, afhankelijk van wat je het meest belangrijk vindt. Opvoeding komt regelmatig in het nieuws, maar meestal zijn dat geen positieve berichten. Denk alleen al aan de gezinsdrama’s en menig kinderopvang… Toch doet ondanks dat het overgrote deel (zo’n 90%) van alle kinderen (en dus ook de ouders) het gewoon goed! Ongeveer 2% heeft hulp nodig bij de opvoeding en slechts 4% zit in je jeugdgezondheidszorg (1). Tóch kan het voor ouders soms zwaar aanvoelen, dat opvoedgedoe, of zoals Daphne Deckers het mooi omschrijft: het pedagoochelen. Want je moet wel érg sterk in je schoenen staan om altijd maar voldoende draagkracht te hebben voor alle kleine en grote zorgen die horen bij de opvoeding.

Geen bemoeizucht maar betrokkenheid!
Het is daarom alleen maar bewonderenswaardig als je als ouder de moed hebt om op tijd om ondersteuning te vragen. Want als de balans doorslaat, lijkt de situatie thuis soms een hellend vlak: je komt dan in een zogenaamde negatieve spiraal. Eenmaal daar, is het nog maar moeilijk om positief te blijven en van je kind te kunnen genieten. Je kind lijkt wel expres nóg vervelender te doen! De draaglast is dan te groot geworden. Als je je zorgen maakt, kan een steuntje in de rug soms al genoeg zijn om je draagkracht weer te vergroten: zo krijg je de balans in de opvoeding weer terug. 

Geen gebruiksaanwijzing
Met de geboorte van je kind krijg je helaas geen handleiding. Je wordt geacht zelf maar uit te zoeken of gewoonweg te weten hoe je het beste voor je kind zorgt. Vreemd: pedagogen en andere specialisten volgen jarenlange studies (orthopedagogiek, kinderpsychologie, etc.) om hier meer duidelijkheid over te krijgen en dan nog is er niet één beste manier. Het is daarom helemaal niet vreemd om onzeker te zijn of te twijfelen over dingen². Sterker nog, het is een teken van betrokkenheid als je twijfelt: dit betekent dat je naar je eigen handelen durft te kijken en kritisch kunt kijken naar verbeterpunten. Dat je openstaat voor nieuwe mogelijkheden komt de zorg voor je kind alleen maar ten goede!

Opvoedvragen
Opvoeden is altijd iets wat tussen een opvoeder en kind gebeurt: je kunt die dingen niet los van elkaar zien. Soms zijn er dingen bij je kind, zoals druk gedrag, gepest worden of liegen waar je last van kan hebben(2). Soms merk je dat je als ouder zelf ergens moeite mee hebt, bijvoorbeeld omgaan met de ruzies tussen je kinderen, je geduld bewaren of hoe je je kind door de echtscheiding heen helpt.  Opvoeden blijft het zoeken naar de balans tussen je eigen behoeften en die van je kind. Dit blijft een voortdurend aanpassen aan elkaar! Er zijn zoveel vragen en nog meer mogelijke antwoorden: het best passende advies hangt af van je eigen situatie (3).

Wat kun je doen?
Er wordt tegenwoordig bijna dagelijks geschreven over opvoeding, zowel in kranten, boeken als op internetpagina’s en tijdschriften. Ook zijn er regelmatig tv-programma’s over uiteenlopende onderwerpen (denk aan Eerste Hulp Bij Opvoeden, Schatjes en Super Nanny). Deze informatie kan zeker helpen om meer te weten te komen over bepaalde onderwerpen. Een nadeel is echter dat deze informatie vaak niet precies past bij jouw vraag. Een andere vorm van ondersteuning kun je tegenwoordig steeds meer vinden op internet, bijvoorbeeld via e-mail, online therapie of chat. Een voorbeeld hiervan is Opvoed Advies Online, waar je door een orthopedagoog begeleidt wordt. Internet heeft het voordeel dat het altijd en overal kan. Vaak is er ook een mogelijkheid om discussies te starten met andere ouders en opvoeders.

Bronnen
Bij artikel

Meer lezen

Reacties op dit artikel?
Ga naar de Google+ community of de Facebookpagina van Opvoeding en onderwijs.

Door: Michelle Houtman, orthopedagoog en eigenaar van Opvoedadvies Online. Website: www.opvoedadviesonline.nl, 1 februari 2013