Peter Gray - Free to Learn

Peter Gray, research professor van het Department of Psychology at Boston College sprak op 11 april 2013 over zijn boek "Free to Learn".

Peter Gray, bekend van het inleidend handboek "Psychology" wat bij veel Nederlandse Universiteiten als inleidend handboek in het 1e jaar wordt gebruikt, heeft zich gespecialiseerd in het belang van "vrij spel" in de ontwikkeling van een kind. Zijn nieuwste boek is een bundeling van zijn kennis en ervaring over het belang van vrij spel voor de gezonde psychologische ontwikkeling van kinderen en van studenten voor hun hele leven.

Duur: 46:43 minuten