Hyperopvoeden in tijdschriften

Een selectie van artikelen die verwant zijn aan hyperopvoeden. De tijdschriften zijn in uw bibliotheek te raadplegen.

Hyperouders, verwende kinderen?
'Is hyper-parenting een verschijnsel waar we ons zorgen over moeten maken? Of zijn de ouders die kosten nog moeite sparen om hun kinderen alles te geven en alle obstakels die ze op hun levenspad tegenkomen uit de weg te ruimen, een typisch Amerikaas verschijnsel waar de Nederlandse ouder te nuchter voor is.'

Door: Bas levering en Stefan Ramaekers In: PIP- Pedagogiek In de Praktijk, april 2011 nr60 p6

Laat de kinderen met rust
'Een interview met Gerrit van Breeuwsma, auteur van Het vreemde kind. De kindertijd als sleutel tot onszelf. Peuters met een taalachterstand gaan als proef via startgroepen aan het basisonderwijs deelnemen. Breeuwsma wijst op de gevaren van deze pilot. ‘We moeten kinderen niet te vroeg laten leren.’

Door: MK In: Didactief 6, jaargang 40 - juni 2011, no 6, p41

Ieder kind heeft recht op een buil
'Waar speelden kinderen vroeger? Was er groen in de buurt, of zochten ze het anders op? Gingen zij met een leerkracht van de basisschool vroeg met de foets op pad om ergens te gaan dauwtrappen? …. Achteraf beseffen we pas vaak hoe belangrijk het was dat we als kind in het groen kwamen en erin opgingen. Hoe kunnen we anders respect krijgen voor iets dat we niet eens kennen?'

Door: Roel Opbroek en Hak van Nispen tot Pannerdern In: Jeugdbeleid, jaargang nr 5 - juni 2011, no 2, p 105

Vrij spel in de buitenschoolse opvang
'Een interview met Annelies Roelandt- educatoef medewerkster bij het Vormingscentrum voor Opvoeding en Kinderopvang. Kinderen spelen graag vrij. Ze beleven er niet alleen plezier aan, ze steken er ook veel van op. Hoe kun je als begeleiders in de buitenschoolse opvang meer betekenen bij dat spel? En wanneer grijp je in?'

Door: Nathalie van der Laecke In: Kiddo 5, jaargang 12 - 2011, p24

Tips voor de inrichting slimme buitenruimte
'De buitenspeelruimte vormt dé plek voor het vrij spelen van kinderen. Anders dan de buitenruimte, want buiten kunnen ze ècht grote bewegingen maken, lekker gillen en zoveel mogelijk rondjes rennen als ze willen. Ze kunnen al hun energie kwijt, enge kunsten doen, of lekker knoeien. Hoe kun je je buitenruimte daarop inrichten?'

Door: Karlijn van de Wier In: Kinderopvang, juli 2011, p24

14 maart 2012