Het onderwijs als hyperopvoeder

Scholen monitoren de ontwikkeling van leerlingen in alle opzichten. Leerkrachten en begeleiders cirkelen net als ouders als helikopters boven kinderen. Maar hoe breed is de pedagogische taak van het onderwijs?

Pedagogische taak onderwijs

Scholen hebben cognitieve en opvoedkundige taken. Taal en rekenen zijn cognitieve taken en opvoedkundige taken horen bij de pedagogische opdracht. Die opdracht is het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling naar lerende mens. De bevlogenheid van een leerkracht of de behulpzaamheid van de conciërge zijn aspecten bij de pedagogische opdracht van de school.

Ouders: school moet mee opvoeden
In het afstudeerverslag 'De pedagogische opdracht van het basisonderwijs' staat onderzoek naar de verschillende opvattingen van ouders en leerkrachten over de pedagogische opdracht van het basisonderwijs in stadsdeel Amsterdam- Westerpark centraal. Uitkomst is onder andere dat ouders van de school over het algemeen een grote bijdrage aan de opvoeding van hun kind verwachten. Ouders zien die bijdrage als een verlengstuk van de opvoeding binnen het gezin. Zij vinden het vooral belangrijk dat de school zich bezighoudt met de sociale doeleinden van de opvoeding.

Grenzen pedagogische taak docenten
Tussen ouders en onderwijs is afstemming over opvoeden belangrijk. De normen, waarden en regels op school kunnen heel anders zijn dan thuis. Ook komt het vaak voor dat verwachtingspatronen niet op elkaar aansluiten. Ouders vinden het bijvoorbeeld prettig om met de leerkracht over opvoeding te praten, terwijl de leerkracht veel te veel verantwoordelijkheid voelt. Wat zien docenten als hun pedagogische taak? In 2010 kwam de UVA met het onderzoeksverslag van ‘Grenzen aan de pedagogische taak van de docenten’. Meer zicht krijgen op hoe docenten denken over de grenzen van hun pedagogische taak, de rolverdeling binnen school en de taakverdeling tussen diverse opvoeders en instanties, was de doelstelling van dit onderzoek.

Voed school teveel op?
Volgens Hongaars-Britse socioloog Frank Furedi gedraagt het onderwijs zich als een krampachtige opvoeder. De school is als therapeutische werkplaats. Ouders en leerkrachten willen (probleem)gedrag van kinderen sturen en beheersen. Furedi heeft kritiek op de dogmatische manier waarop kinderen wordt geleerd hun emoties te bedwingen en relaties met anderen te onderhouden. Scholen moeten volgens hem in de eerste plaats gewoon goed onderwijs verschaffen. Want zijn het niet de ouders die hun kinderen categoriseren en monitoren, dan doen inderdaad scholen dat wel. Bron: De groene Amsterdammer - Het basimateriaal is kind

Een kind wordt benoemd en gepusht maar niet in zijn wezen gerespecteerd. Worden kinderen afgeleerd zichzelf te zijn?

Meer lezen

  • Meer dan Onderwijs - Een multimediaal pakket vanuit een brede pedagogische visie, e-pub van Gorcum
  • Morele moed en de pedagogische taak van schoolleiders, hoofdstuk 6: De schoolleiding en de pedagogische opdracht. Kortlopend onderzoek Pedagogische Kwaliteit 96, Pedagogiek en onderwijskunde, 2009
  • Probleemouders en de school: een onderontwikkeld terrein - Kees van der Wolf Hogeschool Utrecht, kenniskring Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk, september 2006
  • De ouders draaien door! opiniestuk van Alex Rühle vertaling: Geert Bors, Nederlands Instituut voor opvoedingszaken (NIVOZ)
  • Pedagogische opdracht: leerkrachten moeten vooral het kind achter de leerling zien, opiniestuk van H. (Henk) Vermeulen op Drs online
Door: Saskia Dellevoet, webmaster en -redacteur Opvoeding en onderwijs - 14 maart 2012