Goed gedrag aanleren met Positive Behavior Support

Gedragsproblemen van kinderen in het onderwijs zijn regelmatig in het nieuws. De wereld staat niet stil en ook de inzichten over opvoeden veranderen. Wat werkt: belonen of straffen?

Terug naar Gedragsproblemen bij kinderen

Een theorie die uitgaat van belonen is Schoolwide Positive Behavior Support ((SW)PBS). Zowel docenten als opvoeders kunnen hun voordeel doen met dit programma. 

(SW)PBS focust op een aantal punten:

1. De behoefte die leerlingen proberen te bevredigen door probleemgedrag te vertonen.

2. Leerlingen actief aanleren hoe ander, efficiënter en sociaal wèl geaccepteerd gedrag voorziet in hun behoeften, en leerlingen belonen als ze gewenst gedrag vertonen.

3. Het veranderen van gedrag van volwassenen en op het creëren van omgevingen die het leren van vervangend gedrag effectief en duurzaam maakt.

Voorkomen ongewenst gedrag beter dan behandelen

De Amerikaans-Nederlandse gedragstrainer Annemieke Golly ontwikkelde samen met andere wetenschappers een leerkrachttrainingsprogramma. Hierover leest u in 'Positive Behavior Support: goed gedrag kun je leren!' Doel van het programma is agressieve gedragsontwikkeling bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken. Ook nu is het adagium dat voorkomen beter is dan genezen.

(SW)PBS is in 2015 door het NJI aangemerkt als een van de programma's die voldoen aan de eisen van een effectieve jeugdinterventie.