Duurzaam opvoeden

10 Oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Een mooie gelegenheid om een etalage Opvoeding en Onderwijs in te richten rondom dit thema. U vindt hier informatie over duurzaam opvoeden, duurzaam onderwijs, netwerken rondom duurzaamheid en veel interessante websites en leestips.

Boeken bij Duurzaam opvoeden

(Voor)leesboeken bij Duurzaam opvoeden

Artikel bij Duurzaam opvoeden

Websites bij Duurzaam opvoeden

 • Perspectieven van kinderen op duurzaamheid

  Stichting NCDO deed in 2013 onderzoek naar de kijk van kinderen op duurzaamheid. Hun bevindingen staan in dit rapport.

 • DuurzaamDoor

  In het kennisprogramma DuurzaamDoor werkt de rijksoverheid samen met andere overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke organisaties aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. De missie voor het onderwijs: alle scholieren en studenten hebben aan het einde van hun schoolloopbaan de competenties om duurzame afwegingen te kunnen maken, als professional en als burger.

 • Whitepaper Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs

  In het Whitepaper Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs van DuurzaamDoor staat de samengevoegde input van ruim 100 personen van ruim 50 organisaties, afkomstig uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties.Het whitepaper is in 2015 aangeboden aan het platform 2032.

 • De groene school

  Expertisecentrum De Groene School maakt zich hard voor scholen waar kinderen op een uitdagende, speelse manier kennismaken met de natuur, voedsel en het milieu.

 • Palet013 - NME

  Palet013, het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg, over de wijze waarop natuur- en milieueducatie in de gemeente wordt vormgegeven.

 • GroenGelinkt

  Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. Dit is grofweg te verdelen in drie vormen: lespakketten, activiteiten en locaties. GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod vindbaar wordt.

Video's bij Duurzaam opvoeden