Cultuureducatie met kwaliteit

Veel culturele activiteiten met de klas als een bezoek aan het museum of het theater worden gezien als een leuk eenmalig uitstapje. Dat is natuurlijk leuk, maar cultuureducatie kan veel meer zijn dan dat! Er is landelijk steeds meer aandacht voor het borgen van cultuureducatie in een doorgaande leerlijn. In Noord-Brabant werken de vijf grote gemeenten samen aan de Culturele Ladekast.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie, in 2009 opgericht, zet zich in voor amateurkunst, cultuureducatie en talentontwikkeling. Tijdens de tweede beleidsperiode (2013-2016) is het borgen van cultuureducatie in het curriculum van scholen een van de speerpunten. Dit programma is bekend onder de naam “Cultuureducatie met Kwaliteit”. Het Fonds steunt onder meer 54 meerjarige programma’s door het hele land die zich inzetten voor de verbetering en borging van cultuureducatie in het primair onderwijs. Scholen en culturele instellingen werken binnen de programma’s samen aan deze doelstellingen. Aan het eind van de beleidsperiode zullen zo’n 4000 scholen bereikt worden met deze aanpak.

Cultuureducatie in Noord-Brabant

Al voor het Fonds voor Cultuurparticipatie de doorgaande lijn cultuureducatie in het primair onderwijs tot speerpunt koos, constateerden de bureaus voor cultuureducatie van Eindhoven, Tilburg, Breda, 's -Hertogenbosch en Helmond (de B5) dat op scholen weliswaar veel culturele activiteiten plaatsvinden, maar dat die vaak eenmalig zijn. Ze zijn niet structureel ingebed in het curriculum. Daarom besloten de bureaus gezamenlijk een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie te ontwikkelen. Dat werd de Culturele Ladekast: een doorlopende leerlijn cultuureducatie waaraan leerlijnen voor verschillende kunstdisciplines, erfgoed en literatuur gekoppeld kunnen worden.

De culturele ladekast

Per kunstdiscipline is een raamwerk gevuld met de leerdoelen voor ieder leerjaar, dus voor dans, drama, muziek, beeldende vorming, literatuur, erfgoed, design en beeldcultuur. De leerdoelen waarborgen de persoonlijke, culturele ontwikkeling van leerlingen. Elke lade bevat culturele activiteiten die aansluiten op de leerdoelen (per leerjaar), met een accent op één van de vermogens. Er wordt onderscheid gemaakt tussen receptief, creërend, reflectief of analyserend vermogen. Met de Culturele Ladekast creëren de vijf grote Brabantse gemeenten een duidelijke en gemeenschappelijke structuur waarmee cultuureducatie in het primair onderwijs kan worden ingevuld.

Cultuureducatie op maat

De Culturele Ladekast biedt een heldere vakinhoudelijke opbouw en vormt daarmee een prachtig instrument voor communicatie, integratie en samenwerking van cultuureducatie met én in het onderwijs. Zo kan de school met de Culturele Ladekast beschrijven welke behoefte aan deskundigheidsbevordering er is. De school bepaalt hiermee zelf, aan de hand van de eigen visie, welke activiteiten het in een schooljaar inzet binnen . Die ze dan ook weer zelf of samen met een culturele instelling invult en uitvoert. Een culturele instelling kent de leerdoelen en de culturele vermogens en ontwikkelt, samen met de school, activiteiten die daarbij aansluiten en/of verdiepen. Ook de culturele instelling kan met de Culturele Ladekast beschrijven welke behoefte er is aan deskundigheidsbevordering.