Online muziek leren spelen met Smartmusic

Wanneer is online een instrument leren spelen effectief en in hoeverre is dat van toepassing op de online tool Smartmusic? De snelheid, mate en aard van feedback, dat wil zeggen van corrigerende en adviserend commentaar door een docent op afstand is naar mijn mening mede bepalend voor de vorderingen die je als leerling kunt maken in je spel of zang.

Terug naar Online muziek leren spelen


 

 

 

 

Dat heeft niet alleen te maken met of je wel of niet de juiste noten speelt, maar ook of je expressie en nuance weet te brengen in je muzikale voordracht. Die muzikaliteit zit onder andere in de intensiteit van je (zang)spel, het gehanteerde tempo in combinatie met de juiste frasering. Daarnaast is het belangrijk, zeker voor beginnende muzikanten, dat je aanwijzingen krijgt met betrekking tot je houding, vingerzetting of adem/stemtechniek. Voor een optimaal resultaat is het denk ik zaak een evenwichtige balans te vinden tussen gebruik van instructieve online interactieve muziekprogramma’s of instructiefilmpjes op internet en persoonlijke begeleiding door een muziekdocent. Een op het individu afgestemde benadering staat daarbij voorop.

Het online programma Smartmusic voor PC of als app voor de iPad kan een prima hulpmiddel zijn bij het leren bespelen van een muziekinstrument.

Als leerling speel of zing je vanaf je computerscherm van bladmuziek, die je hebt gedownload voor jou instrument of stemtype. Je kunt meespelen of zingen met de klinkende bladmuziek of met de begeleidingspartij. Daarbij kun je naar behoefte het tempo of een loop instellen. Dat kun je gelijk opnemen via een aangesloten of interne microfoon. Bij elk gespeeld stuk geeft SmartMusic een directe beoordeling door het weergeven van goed gespeelde noten in groen en niet goed gespeelde noten in rood.

Zie ook de vergelijkbare virtuele leeromgeving van (bladmuziek)uitgever Hall Leonard : Essential Elements Interactive en een artikel hierover op de amerikaanse blog Ipad and Technology in Music Education