Moderne Devotie Nu

Elke tijd, en misschien wel elk milieu, heeft zijn eigen motieven om zich met de Moderne Devotie bezig te houden. Vandaag de dag kent de Moderne devotie weer een opleving. Door de verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij komt gemeenschapsdenken meer centraal te staan. 

Terug naar de etalage Moderne Devotie