Moderne Devoten en hun Boeken

Moderne Devoten vonden het heel belangrijk om te lezen. Zij zagen dat als dé manier om zich te ontwikkelen. De Broeders en Zusters van het Gemene Leven, zoals ze ook wel genoemd werden, vulden hun dagen met lezen en het kopiëren van teksten. Ook vertaalden zij boeken naar de volkstaal.

Terug naar de etalage Moderne Devotie

  • Boeken van de Zusters en Broeders des Gemenen Levens Bekijk details

    De Broeders en Zusters van het Gemene Leven richtten zich niet alleen op zielzorg en onderwijs, maar ook op het produceren van boeken. Een belangrijk deel van de Nederlandse boekproductie in de 15de eeuw komt voor hun rekening. Behalve voor eigen gebruik in kloosters en broeder- en zusterhuizen, werden ook voor leken, edelen maar ook welgestelde burgers, boeken afgeschreven.