Prehistorie en Protohistorie

De prehistorie of oertijd is de vroegste tijd van de menselijke geschiedenis, een tijd van jagers,  vissers en verzamelaars. Ze leefden veelal in kleine groepen en hun territoria waren vaak uitgebreid. Wanneer het voedsel voor de groep schaars werd trokken ze verder. Ze hadden weinig bezittingen, alles moest zo weer verplaatst kunnen worden naar nieuwe gebieden. 

Boeken

Zoals gezegd, is een preciese datering van de Prehistorie moeilijk aan te geven. Meestal laten we deze periode zo’n 3 tot 5 miljoen jaar geleden beginnen wanneer de eerste mensachtigen verschijnen. Mensachtigen als de Australopithecus, de Pithecanhtropus, maar ook de Homo Sapiens en de Neanderthaler (100.000 jaar geleden). De Neanderthaler had dezelfde herseninhoud als de Homo Sapiens, wat is dan de reden dat de Neanderthaler verdwenen is? Waarom overleefde de Homo Sapiens, hebben we hier te maken met de eerste genocide? Een intrigerende vraag. Ook de Cro-Magnon mens, verantwoordelijk voor de grotschilderingen, verdween plotseling van het toneel. Wat we van die tijd weten, weten we door archeologische vondsten als wapens en aardewerk en natuurlijk grotschilderingen.

De prehistorie is weer in te delen naar de gebruikte materialen: steentijd (oude, midden en nieuwe steentijd), bronstijd en ijzertijd. Bij deze indeling komen we inmiddels in de oudheid aan. Bekende en tot de verbeelding sprekende vondsten uit de prehistorie zijn o.a. Stonehenge, de hunebedden, menhirs, maar ook bijvoorbeeld de Venus van Willendorf, een klein beeldje, slechts 11 cm groot. Het werd in Oostenrijk gevonden en vermoedelijk zo’n 23.000 jaar v. Chr. gemaakt. Waar het voor diende is niet bekend. Veel van die oude vondsten stellen de onderzoekers voor raadselen. Waren het godsdienstige symbolen, moesten ze de goden gunstig stemmen in verband met de jacht, waren het eerste kunstwerken? Want uit diezelfde tijd stammen ook de grotschilderingen uit Frankrijk (Lascaux) en Spanje (Altamira). Ook Australie en de Verenigde Staten kennen zeer oude rotstekeningen.

 

Terug naar Etalage Geschiedenis

 

 

  • Steentijd Bekijk details

    De Prehistorie begint met de Steentijd, die ook weer in een Oude (Paleolithicum), een Midden (Mesolithicum), en een Nieuwe Steentijd (Neolithicum) ingedeeld kan worden. Genoemd naar het materiaal wat in die tijd gebruikt werd laten we deze periode beginnen zo’n 3 miljoen jaar geleden en doorlopen tot ruwweg 3000 v. Christus.

  • Bronstijd Bekijk details

    De bronstijd duurde van 0ngeveer 3000 v. Chr. Tot zo’n 800 v. Chr. Men kende het materiaal koper al, omdat dat een metaal is dat in de natuur voorkomt. Koper is vrij zacht, voor wapens en gereedschappen ongeschikt.

  • IJzertijd Bekijk details

    De ijzertijd laten we van 800 v. Chr. tot ongeveer 50 v. Chr. duren. Ook in de bronstijd kon men al ijzer maken, maar het kwam pas rond 800 v. Chr. echt in zwang. De invoering (niet overal tegelijk) en het gebruik van ijzer verschilden ook per gebied in Europa.