Nieuwste tijd

Het is bijna een onmogelijkheid deze periode in kort bestek te behandelen. We laten deze tijd meestal rond 1800 beginnen. In 1776 waren de Verenigde Staten onafhankelijk geworden, Frankrijk had een bloedige revolutie achter de rug en de industrialisatie was begonnen, eerst in Engeland (tweede helft achttiende eeuw), later volgden Belgie en andere landen.

Nederland bleef nog lang een handels- en landbouwnatie. Het principe van industrialisatie is dat menskracht vervangen wordt door machines. Deze werden eerst aangedreven door waterkracht en stoom. De aanwezigheid van steenkool maakte deze laatste ontwikkeling mogelijk. De industrialisatie kwam in de negentiende sterk op door de wetenschap die allerlei ontdekkingen deed en nieuwe machines en apparaten ontwikkelde.  

Boeken

Terug naar Etalage Geschiedenis

 

 

  • Negentiende eeuw Bekijk details

    De negentiende eeuw was een tijd van grote veranderingen. Een paar gebeurtenissen: Napoleon vond zijn Waterloo (1815), in hetzelfde jaar werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een feit, maar in 1830 scheidde Belgie zich alweer af.

  • Twintigste eeuw Bekijk details

    De twintigste eeuw begon in grote onzekerheid. Men was negatief gestemd, op kunstgebied buitelden de verschillende stromingen over elkaar heen. De eeuw wordt gekenmerkt door de twee grote wereldoorlogen, het interbellum met de beurskrach in 1929 en de daarop volgende wereldwijde economische crisis.