Klassieke Oudheid

In de Klassieke Oudheid (Hellas, Rome, maar ook Carthago) bereikte de beschaving een hoog peil. Op vele terreinen werd er een enorme vooruitgang geboekt. Een vooruitgang waar we nu nog de vruchten van plukken.

Een definitie van Klassieke Oudheid is de volgende: Over het algemeen te gebruiken voor iets dat tot de Griekse of Romeinse Oudheid behoort of daarop teruggrijpt. Met name te gebruiken voor die aspecten van klassieke kunst, vooral de uitbeelding van het menselijk lichaam in oude beeldhouwwerken en het gebruik van ornamenten in oude kunst wanneer die in andere perioden model staan voor perfectie. Het is één van de definities die er bestaan.

 

Terug naar Etalage Geschiedenis

 

 

  • Griekenland Bekijk details

    De Griekse beschaving werd voorafgegaan door de Minoïsche cultuur, genoemd naar koning Minos van Kreta. Deze legendarische vorst had zijn paleis in Knossos op Kreta, het was een hoogtepunt van de Minoische beschaving. Kreta wordt dan ook wel de springplank tussen Azie en Europa genoemd.

  • Rome Bekijk details

    Rome, een wereldrijk, het Imperium Romanum. Maar zoals elk wereldrijk begon ook Rome klein. Het was een onaanzienlijk stadje aan de oever van de Tiber.

  • Carthago Bekijk details

    Carthago werd in de achtste eeuw (volgens de overlevering 814 v. Chr.) gesticht door Fenicische handelaren (volgens de legende door prinses Dido van Tyrus). De stad lag in het noorden van Tunesie nabij het huidige Tunis. Carthago was één van de lokale handelsposten die de Feniciers overal langs de kust van de Middellandse zee stichtten.