Renaissance

De Renaissance is een periode van grote bloei op allerlei terreinen. Het woord renaissance betekent letterlijk “wedergeboorte”, het is een wedergeboorte van de klassieke Griekse en Romeinse cultuur. Niet alleen op het gebied van de kunst, maar ook in de wetenschap en maatschappij vond die herorientatie plaats. Men schudde het juk van de kerk van zich af, ging zelf nadenken.

In de Renaissance streefde de kunst een realisme na, gebaseerd op de klassieke idealen. Kunstenaars traden uit de anonimiteit. Architecten gingen de klassieke bouwwerken bestuderen om de ideale verhoudingen te achterhalen en die toe te passen in hun eigen gebouwen. Andrea Palladio is een prachtig voorbeeld van Renaissance bouwkunst. Wetenschappers baseerden zich niet meer op de leerstellingen van de kerk maar trokken deze in twijfel, wilden bewijzen zien. Het was een tijd van uitvindingen, technologie en ontdekkingen van andere continenten. De handel bloeide als nooit tevoren. Rijke families, Este, Borgia en de Medici zorgden voor talloze opdrachten aan de kunstenaars, hoewel ook de kerk opdrachten bleef verstrekken. In Italie begon de Renaissance wat eerder dan in de meer noordelijk gelegen landen. Belangrijke Italiaanse kunstenaars uit die tijd waren: Donatello, Ghiberti, Brunelleschi, Titiaan, Rafael, Leonardo da Vinci en Michelangelo. Veel kunstenaars uit die tijd waren op meerdere terreinen werkzaam: schilder, beeldhouwer, architect, wetenschapper. Vanuit Italië verspreidde de Renaissance zich over heel Midden- en West-Europa. Enkele kunstenaars en wetenschappers uit de meer noordelijke streken waren: Dürer, Bouts, Holbein, Bosch, Breughel, Erasmus, Coornhert en Thomas More.

 

Terug naar Etalage Geschiedenis

 

 

  • Florence, beginpunt van de Renaissance Bekijk details

    Er bestaat consensus over het feit dat de Renaissance in Florence is begonnen, in de 14e eeuw. Bankiers en kooplieden hadden grote rijkdommen verworven en met die rijkdom ook politieke macht.

  • Noordelijke Renaissance Bekijk details

    De Renaissance, begonnen in Florence, verspreidde zich op een gegeven moment langzaam naar het noorden. Door reizen, maar ook door het ontstaan van de boekdrukkunst kwamen de ideeën van het humanisme en de orientatie op de klassieke oudheid naar de noordelijke Nederlanden.