• Geschiedenis

  Alles is geschiedenis, op het moment dat u dit leest ligt het alweer in het verleden, maar dat bedoelen we hier natuurlijk niet. Een goede werkdefinitie van geschiedenis is de volgende: de wetenschap die gebeurtenissen uit het verleden onderzoekt en beschrijft. In dit overzicht concentreren we ons op de westerse geschiedenis.  

  Lees meer

 • Prehistorie en Protohistorie

  De prehistorie of oertijd is de vroegste tijd van de menselijke geschiedenis, een tijd van jagers, vissers en verzamelaars. Ze leefden veelal in kleine groepen en hun territoria waren uitgebreid. Wanneer het voedsel voor de groep schaars werd trokken ze verder. Ze hadden weinig bezittingen, alles moest snel en makkelijk meegenomen kunnen worden naar nieuwe gebieden.  

  Lees meer

 • Oudheid

  De Oudheid loopt zoals gezegd van ongeveer 3000 v. Chr. tot 500 na Chr. Er waren agrarische samenlevingen ontstaan, eerst in Mesopotamie, waar zo’n 10.000 jaar geleden de landbouw uitgevonden was. Men trok niet meer van plek naar plek, maar vestigde zich op één plaats.  

  Lees meer

 • Klassieke Oudheid

  In de Klassieke Oudheid (Hellas, Rome, maar ook Carthago) bereikte de beschaving een hoog peil. Op vele terreinen werd er een enorme vooruitgang geboekt. Een vooruitgang waar we nu nog de vruchten van plukken.  

  Lees meer

 • Middeleeuwen

  De Middeleeuwen (ca. 500 – ca. 1500, preciese periodisering blijft moeilijk) danken hun naam Middel-eeuwen aan het feit dat ze als een tussenperiode beschouwd worden. Een tussenperiode tussen de klassieke oudheid met zijn hoogcultuur en de Renaissance, opnieuw een tijd waarin kunst, cultuur en wetenschap grote hoogten bereikten. Een periode van verval, vandaar ook de benaming “de donkere middeleeuwen”. Er is een vroege, midden en een late periode te onderscheiden.

  Lees meer

 • Renaissance

  De Renaissance is een periode van grote bloei op allerlei terreinen. Het woord renaissance betekent letterlijk “wedergeboorte”, het is een wedergeboorte van de klassieke Griekse en Romeinse cultuur. Niet alleen op het gebied van de kunst, maar ook in de wetenschap en maatschappij vond die herorientatie plaats. Men schudde het juk van de kerk van zich af, ging zelf nadenken.

  Lees meer

 • De Verlichting

  De Verlichting is de tijd van de rede, de ratio. We laten deze periode meestal beginnen rond 1650 en eindigen bij het begin van de negentiende eeuw, zo rond 1800 dus. De stroming beïnvloedde niet alleen de filosofie, maar ook de wetenschap, de kunst en de politiek. De logica werd belangrijk, je moest zaken kunnen bewijzen, beredeneren. Op godsdienstig terrein gingen andere, vreemde godsdiensten een rol spelen, men werd toleranter. Filosofen pleitten zelfs voor godsdienstvrijheid.
   

  Lees meer

 • Nieuwste tijd

  Het is bijna een onmogelijkheid deze periode in kort bestek te behandelen. We laten deze tijd meestal rond 1800 beginnen. In 1776 waren de Verenigde Staten onafhankelijk geworden, Frankrijk had een bloedige revolutie achter de rug en de industrialisatie was begonnen, eerst in Engeland (tweede helft achttiende eeuw), later volgden Belgie en andere landen.  

  Nieuwste tijd

Boeken Geschiedenis

Contact

De redactie wordt gevoerd door de Bibliotheek Arnhem. Vragen en/of opmerkingen over de Digitale Etalage Geschiedenis? Laat het ons weten!

Naar contactformulier

In beeld

Verleden van Nederland

Fragment uit aflevering 1, 'Verloren Verhalen', van de 8-delige docementaireserie Verleden van Nederland. Behandeld wordt de periode prehistorie - 500 n. Chr.

Meer

Powered by