Beeld

Erasmus heeft veel afbeeldingen van zichzelf laten maken om aan anderen te schenken. Van die afbeeldingen zijn weer prenten gemaakt die via de drukpers op grote schaal werden verspreid. Erasmus schiep zo niet alleen een beeld van zichzelf als geleerde, maar bepaalde ook hoe die geleerdheid eruit zag.

De baret bijvoorbeeld werd mede dankzij Erasmus een symbool van geleerdheid en vrijheid van denken. De bekendste kunstenaars uit Erasmus' tijd die hem hebben geportretteerd, zijn Quinten Massys, Hans Holbein de Jonge en Albrecht Dürer. De meeste afbeeldingen die daarna van Erasmus zijn gemaakt (en dat zijn er heel erg veel), zijn afgeleid van het beeld dat deze kunstenaars van Erasmus hebben geschapen. Beroemd is onder meer een kopergravure van Albrecht Dürer uit 1526. Naast Erasmus staat in het Latijn: "Afbeelding van Erasmus van Rotterdam door Albrecht Dürer naar een levende beeltenis getekend." Daaronder staat in het Grieks: "Een beter beeld zullen zijn boeken geven." Dürer heeft deze gravure gemaakt op aandringen van een vriend van Erasmus. Hij baseerde zich op een tekening die hij al in 1520 had gemaakt, toen hij op een reis door de Nederlanden Erasmus had ontmoet. Ondanks zijn grote bewondering voor Dürers vakmanschap was Erasmus niet tevreden over dit portret. In maart 1528 schreef hij aan een vriend: "Dürer heeft mij geportretteerd, maar het lijkt helemaal niet."

Het standbeeld van Erasmus in Rotterdam is een van de eerste standbeelden in de Nederlandse geschiedenis. Door de eeuwen heen hebben de vijf verschillende versies van dit standbeeld veel bekijks getrokken. Speciaal hiervoor kwamen mensen naar Rotterdam. Het eerste standbeeld is waarschijnlijk al in 1536 opgericht. In 1549 is een houten Erasmusbeeld gemaakt om prins Philips te verwelkomen. Het was nooit de bedoeling dat het houten beeld lang zou meegaan. In 1557 kwam er een stenen beeld en in 1620 is de nu nog aanwezige "koperen Erasmus" gemaakt. Dit beeldhouwwerk van Hendrick de Keyser is op 22 april 1622 op de Grote Markt in Rotterdam geplaatst en kostte de stad destijds zo'n 10.000 gulden (ruim 130.000 euro nu)! Orthodoxe calvinisten hebben tevergeefs geprobeerd dit te voorkomen.