Waarom wonen zonder aardgas?

In bijna alle Nederlandse woningen werkt de verwarming op aardgas. Om klimaatverandering binnen veilige grenzen te houden is het nodig om het gebruik van fossiele energie, zoals aardgas, tot bijna nul terug te dringen. In 2030 moet het gasverbruik fors minder zijn en in 2050 gebruiken we helemaal geen gas meer om de woning te verwarmen.

Klimaatakkoord Parijs

Klimaatakkoord Parijs

Het beleid van het Ministerie van Economische Zaken om duurzaam te gaan verwarmen te stimuleren, komt voort uit de internationale afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Hierin staat dat we voor 2050 van fossiele brandstoffen overgeschakeld moeten zijn op duurzame energie. Ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd. Dat betekent onder andere dat in 2050 de gebouwde omgeving, dat zijn alle woningen en gebouwen, klimaatneutraal moet zijn.

Vijftig jaar geleden is Nederland begonnen met het grootschalig gebruik van aardgas in woningen en gebouwen. In 2016 werd 95% van de Nederlands huishoudens verwarmd met aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof en zorgt voor 11% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Om onze klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland dus van het gas af en overstappen op duurzame warmtebronnen. Dat betekent dat we minder gas uit de bodem in Groningen hoeven te winnen. Voor de Groningers een hele opluchting. Het aardgas dat we nog wel gebruiken zal vooral toegepast worden in de industrie. Daar zijn echt hoge temperaturen nodig en is het aardgas dus moeilijker te vervangen.

Meer informatie op Wikipedia: Klimaatconferentie van Parijs 2015.

Wat is duurzame verwarming?

De overgang van verwarmen met aardgas naar duurzame verwarmingsalternatieven wordt de warmtetransitie genoemd. Duurzame verwarming is verwarming zonder uitstoot van CO2. Dit is bijvoorbeeld warmte uit duurzame stroom of biogas, warmte van zonneboilers, warmte uit de bodem die in de zomer is opgeslagen, en warmte uit diepere aardlagen.
Onze vertrouwde centrale verwarmingsketel (cv-ketel) op gas zal dus stap voor stap vervangen worden door elektrische warmtepompen en stadsverwarming via warmtenetten. Ook groen (bio)gas is een optie, maar dat zal naar verwachting maar beperkt worden toegepast.

Het valt nu nog niet goed te zeggen hoe de verwarming van woningen en gebouwen er in de toekomst precies uit zal zien. In de meeste gevallen zal niet individueel, maar een volledige wijk overgaan op één van de alternatieven.

Wil je weten of er al plannen zijn en welke plannen dat zijn voor jouw dorp, stad of wijk over duurzaam verwarmen, kijk op https://www.hierverwarmt.nl/.

Op landelijk en regionaal niveau wordt er gepraat over hoe we alle huizen en gebouwen in Nederland duurzaam kunnen maken. Dat gebeurt aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord en op regionaal niveau in Zeeland door gesprekken aan de tafel Gebouwde omgeving van het Zeeuws Energieakkoord.

 

Wat vinden de Nederlanders van aardgasvrij wonen?

Gasvrij wonen vraagt niet alleen om aanpassing van de woning. Ook de manier van omgaan met warmte is anders. Veel mensen voelen zich bijvoorbeeld onzeker over de overgang naar elektrisch of inductiekoken. En de verplichting om van gas af te stappen brengt ook weerstand met zich mee. 

Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven, van 58 naar 57 procent. De zorgen, met name over de kosten, nemen toe. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 2.040 respondenten.

Ruim driekwart (76%) van de Nederlanders is inmiddels op de hoogte van de plannen van de Nederlandse overheid om te stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. In juni 2017 was dit nog 51 procent. De belangrijkste redenen die voorstanders aangeven zijn het klimaatprobleem, ‘Rusland’, de aardbevingen in Groningen en het feit dat het gas opraakt. De tegenstanders zijn met 29 procent veruit in de minderheid. Het aantal mensen dat opziet op tegen de kosten steeg wel van 35% in 2017 naar 47% dit jaar.

Meer informatie op www.hier.nu.


Impressie van 60 jaar aardgas in Nederland (CBS)