Aardgasvrij wonen in Zeeland

Begin 2017 hebben zo’n 25 Zeeuwse partijen het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad ondertekent.

Zeeuws energieakkoord

In Zeeland is afgesproken dat in 2045 de hele particuliere woningvoorraad energieneutraal gemaakt is. Dat is 5 jaar eerder dan de landelijke doelstelling. Een woning is energieneutraal wanneer er evenveel energie binnenkomt als er verbruikt wordt.
In Zeeland gaat het om 150.000 eengezinswoningen. Daarvan zijn er 36.000 vooroorlogse woningen, 91.000 woningen van tussen 1945 en 1995, en 22.000 huizen zijn de afgelopen 20 jaar gebouwd.
Tweederde van de woningen, ruim 100.000, zijn particuliere woningen.

Provincie

De Provincie heeft samen met diverse partijen in Zeeland een warmteplan op laten stellen. Bureau CE Delft heeft met een model Cegoia op wijkniveau bepaald wat de beste techniek is om gebouwen in de toekomst duurzaam (en aardgasvrij) te verwarmen. De Provincie vraagt een Europese subsidie aan om een energiemakelaar aan te stellen die partijen in de nabije toekomst bijeenbrengt om de meest kansrijke warmteprojecten in de gebouwde omgeving te ontwikkelen.

Gemeenten

Twee Zeeuwse gemeenten, Middelburg en Veere, hebben de ambitie om alle nieuwbouw voortaan zonder aardgas te laten uitvoeren. Samen met netbeheerder Enduris wordt onderzocht hoe toekomstige en duurzame warmtevoorzieningen voor woningen het beste kunnen worden georganiseerd. Een grotere opgave ligt er voor de bestaande bouw.

Gemeente Middelburg:
* Nieuwbouw
In januari 2017 is het voornemen aangekondigd om de nieuwbouwwijk Essenvelt in Middelburg aardgasvrij aan te gaan leggen. Dit is een wijk van circa 350 koopwoningen, waarvoor het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld. De gemeente heeft de grond in bezit en kan daarmee de ontwikkeling richting aardgasvrij goed vorm geven. Contacten met projectontwikkelaars worden nu opgepakt. Ook vanuit de burgers ervaart gemeente interesse en een positieve houding ten opzichte van aardgasvrij.
Omdat de gemeente een bepaald bouwtempo wil hanteren lijkt een collectief warmte systeem niet direct een optie en denkt men aan all-electric oplossingen. Daarnaast kijkt de gemeente wel naar collectieve systemen voor andere wijken, o.a. restwarmte van nabijgelegen industrie.
Een ander doel dat de gemeente nastreeft is om ook het lokale bedrijfsleven zoveel mogelijk in te zetten bij de veranderingen die gaan plaatsvinden.

Woning in de Biesbosstraat in Middelburg

*Renovatie
In Middelburg is ook een tussenwoning in de Biesbosstraat gerenoveerd tot een energieneutrale woning zonder aardgasaansluiting. In deze voorbeeldwoning is te zien wat er allemaal mogelijk is om een bestaande woning energiezuinig te maken. Het gaat om een bestaande, sterk verouderde woning die nu energieneutraal gemaakt is. Het huis is voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp, vloer- en dakisolatie, driedubbel glas en een nieuwe gevel.
 

De PZC heeft in een serie van vijf afleveringen de verduurzaming van deze woning in de krant gezet. Deze serie is hier terug te lezen:

  • Deel 1: Nog 150.000 huizen te gaan
  • Deel 2: Huis uit 1972 perfect voorbeeld
  • Deel 3: Verkoop woning is het sleutelmoment
  • Deel 4: Denk aan de volgorde
  • Deel 5: Besef van toekomst zonder gas groeit
     

*VVE
De bewoners van twee appartementencomplexen in de Maisbaai in Middelburg hebben op eigen kracht fors geïnvesteerd in een duurzame toekomst. Ze hebben 88 zonnepanelen gekocht en willen in 2020 volledig onafhankelijk worden van gas voor verwarming, warm water en koken. Lees meer.

Gemeente Veere:
De gemeente Veere wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. Op het vlak Duurzaam Wonen streeft men voor 2020 naar meerdere aspecten o.a. dat bij gronduitgifte door de gemeente is de eis dat de bebouwing minimaal energieneutraal wordt uitgevoerd en voor 2050 dat er geen gasverbruik meer is door huishoudens. Vooruitlopend daarop wil de gemeente zelf ervaring opdoen en heeft in het kader van de Green deal het project Domburg Singelgebied geselecteerd om aardgasvrij te gaan ontwikkelen. Het zou gaan om ca 100 woningen. De eerste ideeën over de invulling gaan in de richting van een all-electric oplossing omdat er geen warmtenet is in Veere.
Meer informatie op de website van RVO.

 

Gemeente Goes:
*Nieuwbouw
Ook in Goes is een wijk Ouverture, die is aangesloten op een collectief warmte- en koudeopslagsysteem (WKO). De energievoorziening van alle woningen vindt plaats via warmtepompen, met gebruikmaking van laagwaardige warmte uit grondwater. In de wijk Ouverture liggen dus geen gasleidingen.

*Huur
In de gemeente Goes is ook de huursector aangepakt. Woningbouwcorporatie RWS Partner in Wonen heeft een aantal oudere huurwoningen in Goes, Wemeldinge en Biezelinge verduurzaamt. Er worden verschillende energiebesparende ingrepen beproefd, om na te gaan welke investering de grootste winst oplevert qua energieverbruik, comfort en milieudoelstellingen.


 

Meer informatie:

Wil je weten of er in jouw gemeente al plannen voor duurzaam verwarmen zijn? Kijk dan op Hier verwarmt.

Gezamenlijke inkoop warmtepomp, gevelisolatie en zonnepanelen

In Zeeland wordt er jaarlijks een gezamenlijke inkoop georganiseerd met betrekking tot de aanschaf van een warmtepomp en het isoleren van de gevel en zonnepanalen. Door het organiseren van een gezamenlijke inkoop kan er een scherpe prijs worden geboden. Het Warmte- en Zon Effect is een initiatief van Zeeuwind en ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) waarmee Zeeuwen gas en geld kunnen besparen. Beide partijen geven onafhankelijke informatie.

Meer informatie: