Energy Battle 2022-2023

De deelnemende scholen en opdrachtgevers

De scholen die meedoen aan de Energy Battle van de Etalage energie, Energiezeeland.nl. starten tussen september en november 2022.

Over de wedstrijd rondom energie, duurzaamheid en circulaire economie

De wedstrijd is bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Per school zijn er één of meerdere bedrijven als opdrachtgever bij betrokken. Zij geven samen met de organisatoren van ZB een gastles, kunnen een excursie verzorgen en maken deel uit van de jury bij de voorronde op de school. De beste leerlingenteams pitchen voor een vakjury en een jongerenjury in de finale in februari 2023. 

Inmiddels hebben de volgende scholen zich aangemeld

- Pontes Goese Lyceum, Locatie Oranjeweg in Goes
- Zwincollege in Oostburg
- Calvijn College, Locatie Klein Frankrijk in Goes
- Lodewijk College, Locatie Oude Vaart in Terneuzen
- Nehalennia, locatie Breeweg in Middelburg 

De bedrijven die de opdrachten verstrekken aan de leerlingen zijn onder andere:

De bedrijven en andere opdrachtgevers zijn de Gemeente Middelburg, Melkveebedrijf de Heerenhoeve in Oostburg, Festival de Ballade in Terneuzen, De Vrijbuiter, de firma Padmos- Industrial & Marine Motors uit Brouwershaven en NME Schouwen-Duiveland.

Vragen?
Neem dan contact op met redactie@energiezeeland.nl

Kick-off tijdens de Zeeuwse Klimaatweek

De Kick-off vond digitaal plaats via Teams op maandag 31 oktober en wordt nog een paar keer herhaald:

  • Wat houdt de Energy Battle in? En wie organiseert de Energy Battle?
  • Het programma van de Energy Battle en een overzicht van belangrijke data
  • Een paar voorbeelden van mooie, creatieve en innovatieve oplossingen die leerlingen in voorgaande jaren bedachten
  • Een overzicht van de ondersteuning die we bieden aan docenten, leerlingen en de deelnemende bedrijven
  • Een aantal bedrijven presenteren tijdens de Kick-off hun vraagstuk rondom energie en klimaat waar leerlingen mee aan de slag gaan

Docenten kunnen tot 10 november nog aangeven dat ze met de klas of school mee willen doen met de Energy Battle.
Na je aanmelding overleggen we met jullie of de leerlingen aan de slag gaan met concrete vragen vanuit een opdrachtgever of dat je de voorkeur geeft aan een eigen onderwerpskeuze. Een aantal van jullie heeft zich aangemeld en we hebben ook al een aantal bedrijven/instanties die als opdrachtgever willen meewerken.

Finale Energy Battle

De finale is op maandag 13 februari 2023.